Na vlastní kůži...

Autor: Mgr. Eva Součková <souckova(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 08. 02. 2012

Studenti zapojení do projektu Předsudky jsou out se zúčastnili dalšího semináře - tentokrát s tématikou života národnostních a sociálních menšin v ČR.

Jak se žije národnostním menšinám v České republice? Před pololetními prázdninami (1. a 2. února 2012) čekalo na studenty v rámci již třetího setkání projektu "Předsudky jsou out" malé seznámení se s tradicemi, obyčeji, náboženstvím, ale i prostým rodinným životem či tradiční kuchyní různých národů.

Úvodní den semináře popisuje Mgr. Radka Pořízová, organizátorka projektu na GHB: "Prvními lektory byli RNDr. Mgr. Ladislav Zamboj (předseda Poradny pro občanství, občanská a lidská práva) a jeho kolega, student práv. Příběhy z praxe poradny a jejich svědectví o diskriminaci všeho druhu nutily k přemýšlení. Daniel Vaněk, praktikující ortodoxní Žid, a judaista Vojtěch Pekárik objasnili studentům hlavně specifika židovského náboženství, průběhu židovského roku, nahlédli jsme také do typické domácnosti. Závěr přednášky se proměnil v taneční kurz a studenti měli možnost se naučit jeden z tradičních tanců."

Předsudky jsou out

Předsudky jsou out

Předsudky jsou out

Předsudky jsou out

Předsudky jsou out

Další den byl také velmi pestrý. Dopoledne jsme slyšeli informace o historii i současném životě romské komunity. Jak vypadá romská vlajka? Jak zní jejich hymna? Jakou úlohu hrají rodinné vztahy? - to bylo jen několik otázek, na něž se nám dostalo odpovědi. Na závěr dopoledního bloku se zpívalo /a opět tančilo.../.

Odpoledne jsme mezi sebou přivítali dvě Mongolky, které přišly do České republiky za studiem. Podle jejich svědectví je Česko pro Mongoly zemí klidu a jistoty. Po bloku informací zeměpisného charakteru jsme mohli zhlédnout video o kráse mongolské přírody.

V rámci dvou dní mohli všichni zúčastnění takřka "na vlastní kůži" zažít skutečnost, že jinakost druhého nás může obohatit a vést ke vzájemné toleranci. Příští setkání se uskuteční v březnu a bude se zabývat teorií tvorby projektů. Na konci školního roku se pak můžeme těšit na vlastní studentské projekty, které by se měly orientovat na boj proti rasismu, xenofobii a sociálnímu vyloučení.

Předsudky jsou out
Předsudky jsou out

Foto: Lenka Felcmanová, Eva Kašíková