Přijïte na informační den

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 01. 2012

Gymnázium Havlíčkův Brod tímto srdečně zve všechny zájemce z řad žáků, jejich rodičů a současně též výchovné poradce ze základních škol na "informační den". Ten se uskuteční v přízemí školy ve středu 8. února 2012 od 14 do 17 hodin...

Gymnázium Havlíčkův Brod tímto srdečně zve všechny zájemce z řad žáků, jejich rodičů a současně též výchovné poradce ze základních škol na "informační den". Ten se uskuteční v přízemí školy ve středu 8. února 2012 od 14 do 17 hodin.

Žákům základních škol (zejména z 5. a 9. tříd, zváni a vítáni jsou samozřejmě i všichni další) a jejich rodičům budou poskytnuty praktické informace o přijímacím řízení pro školní rok 2012/2013, prostor bude i na informace a dotazy týkající se studia na naší škole. "Informačním dnem" chceme, stejně jako v minulých letech poskytnout všem zájemcům komplexní servis (pomoc s vyplňováním přihlášek včetně jejich administrace, informace o zápisových lístcích, průběh přijímacího řízení, přijímací zkoušky, dotazy ke kritériím). Kritéria pro přijímací řízení zveřejníme dne 27. ledna 2012, k dispozici budou na webu a také na vstupu do vestibulu gymnázia. Celý harmonogram přijímacího řízení naleznete zde.

Zájemcům bude současně umožněna prohlídka školy včetně odborných učeben, mnohým totiž nevyšla návštěva našeho "Dne otevřených dveří".

"Informačním dnem" vás osobně provedou Hynek Bouchal (ředitel), Danuše Vejrová (zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně) a Jiří Rojka (zástupce ředitele, webmaster a ICT koordinátor).

Těšíme se na Vaši návštěvu!