Gymnázium na prahu nového roku

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 01. 2012

Gymnázium Havlíčkův Brod má od začátku roku nového ředitele...

Gymnázium Havlíčkův Brod má od začátku roku nového ředitele.  Připomeňme, že od prvního srpna 2011 v čele školy stála statutární zástupkyně Danuše Vejrová. Ta během půl roku vyvedla rozpočet školy z červených čísel, uklidnila zbouřené emoce a finančně i organizačně školu stabilizovala. Pod jejím vedením se pak během podzimních měsíců podařilo, také díky podpoře rodičovské veřejnosti i města Havlíčkův Brod, odvrátit hrozící sloučení gymnázia se Střední zdravotnickou školou.

V prosinci loňského roku byl zřizovatelem na základě výběrového řízení do funkce ředitele gymnázia jmenován Hynek Bouchal. Ten hodlá navázat na trendy nastolené během podzimních měsíců. Chce, aby se gymnázium profilovalo jako sebevědomá samostatná škola, která své studenty úspěšně připravuje ke studiu na nejprestižnějších vysokých školách. O tom, že jeho vize není nereálným reklamním trikem, svědčí jednak vynikající výsledky studentů u státní části loňské maturitní zkoušky, jednak statistika absolventů gymnázia přijatých na vysoké školy. U státní maturitní zkoušky dosáhlo Gymnázium Havlíčkův Brod absolutně nejlepšího výsledku v Kraji Vysočina v didaktickém testu z matematiky a češtiny, v rámci celé republiky pak obsadilo místo jedenácté respektive deváté ze všech škol. Třída oktáva B byla na osmém místě v didaktickém testu z češtiny ze 4256 tříd celého státu. V celkovém pořadí zkoušky z anglického jazyka pak dokonce na pátém místě z 3099 tříd. Takové výsledky školu pochopitelně řadí mezi absolutní špičku v celé republice.

Výjimečnou úroveň brodského gymnázia potvrzují také statistiky přijatých na vysoké školy. Ve školním roce 2008/2009 bylo přijato 100% našich studentů k plnohodnotnému vysokoškolskému studiu, v roce 2009/2010 93% a loni 95%. Z celkového počtu loňských 81 absolventů jich nejvíce (19) odešlo studovat na Universitu Karlovu, dále pak 12 na České vysoké učení technické, 7 na Masarykovu universitu, 5 na Vysokou školu ekonomickou v Praze; mezi obory převládá studium lékařství, dále se rovnoměrně střídají obory technické s humanitními a učitelskými.  

Hynek Bouchal, sám absolvent a dlouholetý učitel gymnázia, jenž prostředí školy důvěrně zná, hodlá udělat maximum pro to, aby škola dál nabízela svým studentům špičkové vzdělání, které jim umožní úspěšně obstát v tvrdé a nemilosrdné realitě pracovního trhu. Zároveň bude chtít studenty i rodiče maximálně vtáhnout do chodu školy tak, aby ji čím dál více považovali za „svou“ školu. K tomu chce v první řadě využít stávajících institucí studentské rady, školské rady a spolku přátel školy. Na prvních schůzkách začne společně s jejich představiteli hledat cesty, jak školu co nejvíce otevřít rodičovské i širší brodské veřejnosti.

Gymnázium Havlíčkův Brod je škola s ojedinělou a vynikající tradicí, která započala před více než dvě stě sedmdesáti šesti lety.  Budou-li však současní reprezentanti této školy, profesoři i studenti, skutečně chtít důstojně v této tradici pokračovat, pak je všechny čeká především tvrdá každodenní práce kořeněná důsledností a vytrvalostí. Jen ty totiž, na rozdíl od všelijakého hračičkování, experimentování či po koberci válení, které „toliko pro hovada dobré jest“, přinesou výsledky hodné této tradice.