Studenti gymnázia přispěli na dobrou věc

Autor: RNDr. Marie Vlková <vlkova(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 01. 2012

Ve dnech 13. až 15. prosince 2011 se uskutečnila tradiční charitativní akce „Děti dětem“.Ve dnech 13. až 15. prosince 2011 se uskutečnila tradiční charitativní akce „Děti dětem“. Tentokrát se zapojilo 40 studentů především z kvart, kvint a sext. 

Ve stánku před radnicí nabízeli kolemjdoucím výrobky, které zhotovili žáci z brodských základních škol, ze speciální školy U Trojice a ZŠ Přibyslav. Opět přispěla svojí keramikou i paní Rabensová.

Občané našeho města byli štědří, podařilo se získat 17 910 Kč. Z této částky byly nakoupeny hračky pro děti do brodské nemocnice a psychiatrické léčebny (8 000 Kč) a  zbytek byl darován Speciální škole U Trojice na nákup pomůcek pro zdravotně postižené žáky.