Návštěva partnerského města Brielle v roce 2012

Autor: RNDr. Jaroslav Kocman <kocman(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 12. 2011

V tomto školním  roce má naše gymnázium  - opět po 4 letech - možnost  navštívit partnerské město Brielle v Nizozemsku. Jedná se o  výměnný zájezd, který byl v minulých letech (2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988) vždy úspěšný.


V tomto školním  roce má naše gymnázium  - opět po 4 letech - možnost  navštívit partnerské město Brielle v Nizozemsku. Jedná se o  výměnný zájezd, který byl v minulých letech (2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988) vždy úspěšný.

Studenti budou ubytováni v hostitelských rodinách. Budou si tak moci během pobytu ověřit své jazykové schopnosti (mluví se převážně A, ale též N, Fr),  mnohá přátelství z minulých zájezdů fungují dodnes. Podle předpokládaného programu studenti také uvidí mnoho zajímavého - školy ve městě Brielle, dále je v plánu návštěva města Rotterdam  (větrné mlýny v Kinderdijku, kubické domy, rozhledna Euromast, největší evropský přístav Europoort), květinová a rybí aukce, prohlídka Amsterodamu (jedno z největších evropských letiští Schiphol, jízda lodí po kanálech - grachtech), prohlídka města Bruggy v Belgii, hráze v deltě řeky Scheldy a další. Vstupné v Nizozemsku (které v řadě případů činí v přepočtu na naší měnu stovky Kč) je hrazeno místními hostiteli. Během cesty tam je v plánu krátká prohlídka některého německého města (asi Kolín nad Rýnem), při zpáteční cestě opět zastávka (Lucemburk, Aachen).

Cenu zájezdu není možno předem stanovit, protože mezi účastníky jsou rozpočítány náklady tak, jak vzniknou. Největší položku tvoří cena za dopravu autobusem do Nizozemska a výlety autobusem tam. Další náklady jsou spojeny s pobytem nizozemských studentů v naší zemi (vstupné do muzeí, hradů, atd., které na oplátku za stejnou službu v Nizozemsku poskytneme našim hostům my - ovšem u nás a v naší měně je to podstatně méně). Při stejně organizované akci před čtyřmi lety vyšla na jednoho studenta částka 5100 Kč, od té doby se zvýšily některé ceny (zejména pohonných hmot), ale lze odhadnout, že náklady by se mohly pohybovat okolo 5500  - 6000 Kč.

Termín pobytu v Nizozemsku je předběžně dohodnut na konec června 2012 (odjezd některý pátek, návrat další neděli). Konkrétní datum bude stanoveno až na začátku druhého pololetí. Holandští přátelé nám oplatí návštěvu pravděpodobně na konci června roku 2013. Zájemce prosíme, aby se přihlásili co nejdříve u J. Kocmana. Kdo se přihlásí dříve, bude zařazen, ostatní budou náhradníky.

Zájezd byl zatím nabízen studentům osmiletého studia od kvart do oktáv, ve čtyřletém studiu od prvního do třetího ročníku. Je třeba si uvědomit, že tato výměnná akce se koná jen jednou za čtyři roky, studenti mají tedy možnost se zúčastnit nejvýše jednou za studium. Přihlášených zatím není příliš mnoho. Pokud by se nepodařilo naplnit plánovanou kapacitu 40 míst (aby se vůbec vyplatilo objednat autobus), museli bychom volná místa nabídnout jiným školám. Což by byla škoda.