Nové možnosti na školní síti Novell Netware

Autor: RNDr. Jaroslav Kocman <kocman(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 12. 2011

Aby mohli učitelé a studenti lépe využívat možností školní sítě, byla pro všechny předměty a třídy založena nová adresářová struktura na disku K:.Na disku K: je adresář !Predmety (vykřičník je na začátku názvu proto, aby byl řazený podle abecedy na prvním místě). V tomto adresáři jsou další podadresáře podle jednotlivých předmětů (!_ICT, AJ, BI, CH, CJ, DE, DG, FJ, FY, HV, LA, MA, NJ, RJ, TV, VV, ZE, ZSV). V adresáři každého předmětu je pak stejná struktura adresářů pro všechny třídy gymnázia. Názvy jsou odlišeny pro čtyřleté a osmileté studium, například 4_3D je třetí ročník čtyřletého studia, 8_3B je tercie osmiletého studia, 8_6 je společný adresář pro sexty a druhý ročník čtyřletého studia.

Učitelé konkrétních předmětů vidí jen obsah svého předmětu, mohou do adresářů jednotlivých tříd kopírovat učební materiály, které tak budou přístupné jen příslušné třídě. V každém předmětu také mohou učitelé zakládat další nové adresáře (ty pak budou přístupné všem učitelům a studentům). Studenti jednotlivých tříd vidí v každém předmětu jen své adresáře a jejich obsah, případně další učitelem založené adresáře.

Pro každý předmět je v adresáři každé třídy ještě adresář !DU, určený pro odevzdávání domácích úkolů. Dohromady je tedy těchto adresářů 306 (18 x 17 = počet předmětů x počet tříd).  Každý student příslušné třídy sem může nakopírovat soubor, ale tento soubor nemůže následně už vymazat ani přečíst. Takové nastavení je proto, aby si studenti navzájem nemohli číst nebo mazat odevzdané úkoly. Pokud student zjistí, že udělal v odevzdaném úkolu nějakou chybu, musí odevzdat další verzi. Úkoly pak může přečíst a odebrat jen vyučující příslušného předmětu. Na konci každého pololetí bude obsah těchto adresářů smazán správcem sítě (aby se nevybrané domácí úkoly nehromadily).

Práva čtení a zápisů pro učitele a studenty jsou stejná pro přímé přihlášení k síti Novell ve škole i pro vzdálené přihlášení pomocí odkazu na školní webové stránce. Rozdíl je jen v tom, že při vzdáleném přihlášení je možné stáhnout ze školní sítě, případně uložit na školní síť (upload) soubory jen po jednom. Také není vhodné při vzdáleném přihlášení ukládat objemné soubory (desítky MB). Jednak může přenos trvat dlouho, případně při výpadku spojení mohou na síti zůstat neúplně přenesené soubory, které může odstranit jen správce sítě.

Datový prostor pro jednotlivé předměty a třídy sice není nijak omezen, ale bylo by vhodné sem ukládat jen materiály související s výukou. Rozhodně není adresář !Predmety určen jako úschovna mnoha set fotografií nebo jiných multimediálních souborů.

Návod na vzdálené přihlášení byl uveden na webovských stránkách 15. 10. 2009, navíc je uložen na disku K: v adresáři K:\Návody\Novell.
Návod na vzdálené přihlášení do školní sítě Novell Netware

Tento návod je uložen take v adresáři K:\Návody\Novell.
(Také je možné použít textové vyhledávání na našich stránkách vlevo dole. Pokud se sem napíše text Novell, najdou se právě dva tyto články)