Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky

Být jiný neznamená být horší

Autor: Mgr. Eva Součková <souckova(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 06. 11. 2011

Naše gymnázium se zařadilo mezi osm škol z České republiky, které se zapojily do projektu s názvem Předsudky jsou out.

Ve dnech 24. - 26. října 2011 se vybraní studenti našeho gymnázia zúčastnili prvního kurzu projektu s názvem Předsudky jsou out. Cílem tohoto projektu je snížení tendence utváření názorů na základě zažitých stereotypů a předsudků a také zvýšení informovanosti o situaci národnostních a etnických menšin žijících v České republice.

Studenti a pedagogové prožili tři dny plné interaktivních cvičení a komunikačních her, pomocí nichž dospěli k poznání, že stereotypy a předsudky jsou vlastně hluboce zakořeněné v každém z nás a že zbavovat se jich není právě jednoduché. Lektoři se všechny zúčastněné snažili podnítit k tomu, aby se více naučili naslouchat druhým, neprosazovali za každou cenu jen svůj názor, získávali co nejvíce informací, než si o něčem utvoří své mínění, a dokázali si více vážit sebe a svých schopností.

Zde jsou ohlasy dvou zúčastněných studentek:

Zážitkový kurz byl vážně zajímavý. Líbily se mi hry i následná komunikace ve skupině. Dozvěděli jsme se o sobě spoustu překvapujících věcí a seznámili se s žáky z jiných ročníků. Snad bude příští kurz stejný jako tenhle...

Barbora Mičková, B5

Projekt "Předsudky jsou out" se mi zdál celkově vydařený. I přesto, že jsem od celého projektu měla trochu jiná očekávání a ani jsem nevěděla, jak přesně bude probíhat a co bude jeho náplní, byla jsem spokojená. Musím ocenit hlavně sympatické a ochotné lektory.

Renata Landsmanová, B7

Předsudky jsou out Předsudky jsou out Předsudky jsou out Předsudky jsou out Předsudky jsou out Předsudky jsou out