Vydařená exkurze

Autor: Mgr. Svatava Kadlecová <kadlecova(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 09. 2011

Dne 22. 9. 2011 se uskutečnila plánovaná exkurze do jihoněmeckého města Pasov. Můžeme s radostí konstatovat, že se podařilo zrealizovat všechny body programu.Dne 22. 9. 2011 se uskutečnila plánovaná exkurze do jihoněmeckého města Pasov. Můžeme s radostí konstatovat, že se podařilo zrealizovat všechny body programu.

Po návštěvě varhanního koncertu v chrámu sv. Štěpána, který nadchl všechny zúčastněné, si studenti prohlédli interiér kostela a poté se vydali na prohlídku Starého města.

Díky krásnému, téměř letnímu počasí byl dobře rozlišitelný trojbarevný soutok řek černého Ilce, zeleného Innu a šedomodrého Dunaje. Po prohlídce všech významných barokních památek si všichni mohli prohlédnout panorama Pasova od Horního hradu. Jedním ze zážitků byla i několikaminutová zvonkohra na městské radnici.

Studenti hodnotili zájezd velmi kladně a i profesorky byly s jeho průběhem spokojeny.