Exkurze do Pasova - města tří řek a barokních památek

Autor: Mgr. Hana Justová <justova(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 15. 09. 2011

Ve čtvrtek 22. září 2011 se 42 studentů německého jazyka z druhého a třetího ročníku, sexty A a septimy A zúčastní jednodenního poznávacího zájezdu do německého Pasova (Passau).Ve čtvrtek 22. září 2011 se 42 studentů německého jazyka z druhého a třetího ročníku, sexty A a septimy A  zúčastní jednodenního poznávacího zájezdu do německého Pasova (Passau). Tato exkurze, zařazená do ŠVP, navazuje na předchozí dvě, a sice do Drážïan a Vídně.

Jejím cílem je především návštěva varhanního koncertu v chrámu sv. Štěpána a prohlídka nejvýznamnějších památek Starého města. Žáci budou mít možnost navštívit Muzeum českého skla, které vlastní nejrozsáhlejší sbírku českého skla na světě.

Odjezd autobusu je stanoven na 5.30 hod. od budovy gymnázia. Předpokládaný návrat je do 23.00 hod. před budovu školy.

Doprava a pojištění všech účastníků byly zajištěny cestovní kanceláří ADA TOUR v Havlíčkově Brodě. Pedagogický dozor vykonávají a průvodcovské služby poskytují Mgr. H. Justová a Mgr. S. Kadlecová.