Podrobné výsledky společné části maturitní zkoušky v roce 2011

Autor: RNDr. Jaroslav Kocman <kocman(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 14. 09. 2011

Před několika týdny se objevily první celkové výsledky společné části maturitní zkoušky. Jméno našeho gymnázia mezi nejlepšími školami kraje Vysočina však uvedeno nebylo. Když přišly podrobné výsledky rozepsané podle jednotlivých zkoušek, ukázalo se, že se máme čím chlubit. Podstatné údaje lze vyčíst z následujících dvou tabulek.


Před několika týdny se objevily první celkové výsledky společné části maturitní zkoušky. Jméno našeho gymnázia mezi nejlepšími školami kraje Vysočina však uvedeno nebylo. Když přišly podrobné výsledky rozepsané podle jednotlivých zkoušek, ukázalo se, že se máme čím chlubit. Podstatné údaje lze vyčíst z následujících dvou tabulek.

První ukazuje výsledky celého maturitního ročníku, druhá výsledky jednotlivých tříd. Připomínám, že centrálně zadávány a hodnoceny byly pouze didaktické testy z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Zde byly podmínky pro všechny stejné. Pro ústní zkoušky a písemné práce sice existovaly závazné pokyny k jejich hodnocení, ale konkrétní posouzení už bylo zcela v rukou jednotlivých hodnotitelů. Podívejme se na nejzajímavější zjištění vyplývající z tabulky (pro základní úroveň).

1) Naše gymnázium je nejlepší v kraji v testu z matematiky a češtiny, v rámci celé republiky se pohybuje na hranici první desítky, což je absolutní špička!

2) Třída oktáva B je na osmém místě v testu z češtiny ze 4256 tříd celého státu (nebo z 909 tříd ve stejné skupině oborů). V celkovém pořadí zkoušky z anglického jazyka je dokonce na pátém místě z 3099 tříd (nebo z 841 z oboru).

3) Také většina ostatních výsledků je nadprůměrná, často v první čtvrtině škol ve stejném oboru.

4) A teï ty horší výsledky – písemné práce z českého jazyka (271. místo z 356 v oboru) a ústní zkoušky z českého jazyka (197. místo z 356 v oboru). Jak je možné, že studenti s vynikajícími výsledky v testu je nepotvrdili v dalších dvou částech? Odpověï je víceméně jasná. Další hodnocení záleží už na škole a jejích vyučujících (i když podle daných pokynů). Zatímco někde k úspěchu stačí, když student o něčem mluví a umí napsat několik souvislých vět, jinde je to málo. A čím víc jsou učitelé zvyklí na schopné studenty, tím větší nároky na ně mají. Ale to je právě dobře, nakonec výsledky testů ukazují, že naši studenti byli výborně připraveni. Někdo může namítnout, že zkoušející z českého jazyka byli na naší škole v hodnocení příliš nároční. Sám jsem letos vykonával funkci místopředsedy v jedné z maturitních tříd a nic takového jsem nezaznamenal. Je možné, že na mnoha jiných školách hodnotili studenty mírněji a dosáhli pak toho, že dopadli lépe. A v tom je jeden z problémů tohoto modelu maturit. Kdyby se porovnávaly výsledky škol a studentů jen v tom, co se nedá ovlivnit (tedy testy), bylo by naše gymnázium pravděpodobně nejlepší v Kraji Vysočina a jedno z nejlepších v celé České republice. Doufejme, že si těchto problematických momentů někdo všimne a pokusí se s tím něco udělat.

Všechny výsledky v tabulkách se týkají základní úrovně společné části maturitní zkoušky. Vyšší úroveň si na našem gymnáziu vybralo příliš málo studentů na to, aby mohly být výsledky smysluplně zpracovány. V tom je mimochodem další problém porovnávání – celkové výsledky z obou úrovní jsou podle jakýchsi pravidel přepočteny. Na našich výsledcích se to projevilo konkrétně tak, že jsme v matematice spadli z prvního místa na třetí. Vyšší úroveň si totiž zvolil pouze jeden student (a byl velmi úspěšný) a takto to po sloučení výsledků dopadlo. Zvláštní…