Maturitní zkouška 2011 - didaktické testy a písemné práce

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 05. 2011

Od pondělí 30. května 2011 do úterý 7. června 2011 se bude konat 2. část letošních maturitních zkoušek - didaktické testy a písemné práce. V následujícím článku jsou uvedeny bližší informace k průběhu těchto zkoušek.

Od pondělí 30. května 2011 do úterý 7. června 2011 se bude konat 2. část letošních maturitních zkoušek - didaktické testy a písemné práce. Zkoušky proběhnou podle jednotného zkušebního schématu (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek konání zkoušek mají delší čas na konání zkoušky).

Zkoušky proběhnou v následujících učebnách ve 2. patře nové budovy:
Učebna 1 - UA2 (učebna sekundy A)
Učebna 2 - PZE (posluchárna zeměpisu)
Učebna 3 - U3 (učebna 3. ročníku)
Učebna 4 - UB3 (učebna tercie B)
Učebna 5 - UA7 (učebna septimy A)
Učebna 6 - J4 (jazyková učebna 4)

Pro didaktické testy a písemné práce jsou povoleny následující pomůcky (vyjma psacích potřeb):

Biologie, cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) – DT, český jazyk a literatura – DT, dějepis, dějiny umění, občanský a společenskovědní základ žádné pomůcky
Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) – písemná práce slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu
Český jazyk a literatura – písemná práce pravidla českého pravopisu
Fyzika, chemie matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulátor
Matematika matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu
Zeměpis kalkulátor a pravítko nebo papírové měřítko

Přejeme maturantům mnoho úspěchu při psaní testů a písemných prací.