Dvakrát do celostátního kola SOČky

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 10. 05. 2011

Ve středu 4. května proběhlo v Třebíči krajské kolo středoškolské odborné činnosti a hned dvěma našim studentům se podařilo postoupit do celostátního kola.

Ve středu 4. května proběhlo v Třebíči krajské kolo středoškolské odborné činnosti a hned dvěma našim studentům se podařilo postoupit do celostátního kola!

Jak jsme již informovali, do krajského kola se probojovali čtyři naši studenti. Vítek Boček a Ludvík Mička ze sexty A obsadili ve své kategorii třetí místo, Eva Fialová z oktávy B pak pozici čtvrtou. Oba uvedené výsledky jsou skvělým úspěchem a více než důstojnou reprezentací celého našeho gymnázia. Absolutního úspěchu dosáhli ve svých kategoriích Věra Hausvaterová ze septimy A a Jan Krejší ze septimy B.  Oběma se podařilo "své" komise přesvědčit o tom, že jejich práce nemají v kraji konkurenci, jsou zde nejlepší a zaslouží si účast v celorepublikovém klání. Připomeňmě, že Věra Hausvaterová zvítězila v oborou historie s tématem "Benešovy dekrety v současnosti" a Jan Krejčí v oboru fyzika s prací "RGS 2500“, v níž se prezentoval srážkoměrem vlastní výroby. Celostátní kolo středoškolské odborné činnosti proběhne o víkendu 10.-12. června v Sezimově Ústí. Nepochybuji o tom, že celé gymnázium bude držet našim reprezentantům palce, aby dopadli co nejlépe. Na závěr připojujeme dojmy obou účastníků z krajského kola:

Věra Hausvaterová: Obhajoba práce v krajském kole pro mě byla velkou zkušeností. Se svým výkonem jsem byla spokojenější než v okresním kole, každopádně je stále co vylepšovat :-).

Jan Krejčí: Krajské kolo středoškolské odborné činnosti pro mě bylo velmi příjemnou zkušeností, neboť celá soutěž proběhla velice profesionálně. Ať už to byla obrovská vstřícnost pořadatelů z třebíčského gymnázia v čele s panem Mgr. Prokopem, či pana Svobody z  DDM Třebíč. Přínosem pro mě bylo setkání s porotcem mé kategorie panem profesorem Pavlem Zemánkem, Ph. D. z Institute of Scientific Instruments ČAV Brno, který se mnou po ukončení soutěže probral nedostatky v práci, což pro mě má díky postupu do celorepublikového kola SOČ obrovský význam. Nemohu opomenout poděkování pedagogům naší školy, kteří mi při kompletování práce značně pomohli. Jmenovitě PhDr. Hynek Bouchal, Ph. D., Mgr. Vladimír Lank a Mgr. Václav Vydlák. Zvláštní poděkování si zaslouží Mgr. Vladimír Lank, který delegaci "SOČkařů" z GHB doprovázel a psychicky podporoval.