Pozvání na otevřenou diskuzi o krajském školství a dopravě

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 05. 2011

Náměstek hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl si dovoluje pozvat zástupce studentů a veřejnosti na otevřenou diskuzi k tématům střední a učňovské školství a doprava v regionu. Setkání je naplánováno na pondělí 9. 5. 2011 od 17:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod.Náměstek hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl si dovoluje pozvat zástupce studentů a veřejnosti na otevřenou diskuzi k tématům střední a učňovské školství a doprava v regionu. Setkání je naplánováno na pondělí 9. 5. 2011 od 17:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod.

Hosty setkání budou zástupci samosprávy města, za kraj Vysočina kromě náměstka hejtmana Libora Joukla také Marie Kružíková, radní pro oblast školství nebo vedoucí odboru škoství, mládeže a sportu KrÚ Vysočina Miroslav Pech. Pozvání je též adresováno vedením firem ve městě, místním podnikatelům, veřejnosti a všem, kteří mají ke vzdělávání a dopravě v širším slova smyslu co říci.

 

Otevřenou besedu organizuje Krajský úřad kraje Vysočina, více informací na e-mailu: tisk@kr-vysocina.cz.