GHB pořádá mezinárodní tábor pro studenty

Autor: Mgr. Hana Kvášová <hanakv(at)centrum.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 28. 04. 2011

Další z akcí, které gymnázium nabízí studentům je mezinárodní tábor v termínu 8. 7. - 18. 7. 2013. Na programu je splutí Vltavy, pobyt v Praze a okolí, plavba parníkem po části Vltavské kaskády. Kromě cestování jsou připraveny jazykové hry, hry na rozšíření slovní zásoby...

Akce je připravena pro 10 českých studentů a 10 německých studentů. Komunikačním jazykem je angličtina, němčina a čeština. Cílem akce je umožnit studentům aktivní trávení volného času, navázání nových kontaktů, aktivní používání cizího jazyka a zapojení do mezinárodního kolektivu. 

Podrobný program a přihlášky získají zájemci u Mgr. Hany Kvášová (kabinet zeměpisu, kvasova@ghb.cz)