Baroko ve výtvarné výchově

Autor: Mgr. Hana Kvášová <hanakv(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 03. 2011

Výuka výtvarné výchovy na GHB je také ve školním roce 2010-2011 tradičně provázána jednotícím tématem. Zcela vlastenecky jsme zvolili za inspirační zdroj výtvarných aktivit pro obě pololetí „baroko“, především „české baroko“, které, vedle české gotické malby, kubismu a surrealismu, patří k identifikačním znakům českého umění ve světě.

Zajímá Vás proč jsme baroko vybrali a jak vypadá barokní výtvarný školní rok? V následujícím článku pro Vás krátké shrnutí připravil Dan Koráb. Výuka výtvarné výchovy na GHB je také ve školním roce 2010-2011 tradičně provázána jednotícím tématem. Zcela vlastenecky jsme zvolili za inspirační zdroj výtvarných aktivit pro obě pololetí „baroko“, především „české baroko“, které, vedle české gotické malby, kubismu a surrealismu, patří k identifikačním znakům českého umění ve světě.

Zajímá Vás proč jsme baroko vybrali a jak vypadá barokní výtvarný školní rok? V následujícím článku pro Vás krátké shrnutí připravil Dan Koráb. 

Výběr Baroka byl také ovlivněn letošní největší výstavní akcí Národní galerie v Praze, kompletní prezentací tvorby nejvýznamnějšího barokního českého malíře Karla Škréty. Také Muzeum umění v Olomouci připravilo na rok 2011 výstavu "Barokní Olomouc", na které děti zábavnou formou provedou výstavou i olomouckými barokními reáliemi. K barokním hrám nás také nasměrovalo velkorysé pozvání opata Kláštera premonstrátů v Želivě pana Bronislava Ignáce Kramára O.Praem při příležitosti výstavy z historie gymnázia. Obnovení kontaktů s želivskými premonstráty má i své historické opodstatnění, od roku 1807 vyučovali premonstráti po dlouhé období na našem gymnáziu. K exkurzi do Želiva láká i Santiniho barokně-gotický Klášterní kostel Narození P. Marie. Barokní památky nám také nabízí samotný Havlíčkův Brod, proto jsme se domluvili s farním vikářem P. SCLic. Tomášem Rastislavem Högerem, OPraem. na tvoření přímo ve farním Děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

     Baroko je téma bukolické, syté, mystické, zkrátka přeplněné náměty k výtvarné tvorbě i zajímavými technikami a postupy. Každá vyučovací hodina, či blok hodin začíná projekcí základních památek světového i českého baroka, tedy určité sestavy pro jednotlivé skupiny a třídy, často zaměřené na konkrétní barokní téma, zpracovávané v praktické práci. Sestava ukázek se nemění, pouze doplňuje, narůstá a stálým opakováním, určováním ukázek studenty upevňuje v paměti. Po tomto činnostním učení se potom studenti věnují výtvarné práci v námětech a technikách poplatných baroku. Celý projekt vychází samozřejmě ze stanovených priorit ŠVP.

  O barokním umění se mohou dozvědět více i zájemci, kteří se přihlásili do nepovinně volitelného předmětu – dějiny umění (24 studentů). Z témat přednášených v tomto předmětu uvádím například příběh malíře Caravaggia, Karla Škréty, Václava Hollara, barokní kaligrafii, barokní zahradní architekturu a další motivy z dějin tohoto období.

 

Ukázky „ barokního tématického plánu VV“ ve školním roce 2010-2011:

Prima

Barokní půdorysy, barokní labyrint - vlastní půdorys stavby na základě vybraného zvěrného atributu svatých, inspirace barokními zahradními labyrinty – tvorba vlastního labyrintu, hra s členitými, originálními barokními půdorysy, barokní labyrint,

-technika: enkaustika, tisk z koláže

Sekunda

Barokní sklomalba- lidová podmalba na skle, inspirace selským barokem,

barokní heraldika, domovní znamení – vlastní domovní znamení, keramika

Tercie

 Barokní kaligrafie – barokní majuskula dekorovaná, ornamentální – asambláž a kresba pastelem

Baroko v Čechách – kaligram na texty a hudbu skupiny Psí Vojáci, rezerváž

Barokní kuriozity – návrhy „Ropáků“- kuriózních bytostí (výtvarná soutěž)

Kvarty

Barokní ornament, dekor – savování, kresba a malba na textilu

Baroko a světlo - fymáž, techniky fymáže

Barokní „mramorový svět“ - benzínové papíry a rezerváž

Kvinta A

Dekorativní hry s barokními půdorysy – keramické sgrafito (rytá engoba)

Kniha v proměnách staletí – autorská kniha, kodex

Kvinta B

Barokní detaily - Inspirace barokními architektonickými detaily, štukatérským dekorem - polychromovaná plastika z Ytongu

 Baroko a světlo -kresba světlem- animace pískem, „písečný videoklip“ (realizace na představení v klubu OKO)

Sexta A

Barokní dekor – hra s barokními půdorysy, proškrabávaná engoba

Barokní zátiší – kresba u stojanu bílou rudkou na tónovaný papír

Barokní paralely – „kolářovská“ koláž, spojení barokního obrazu s další reprodukcí

Baroko v našem městě – fotografický cyklus

Sexta B

Barokní parky-labyrinty – land-artová akce v parku

J. Jordaens – Král pije – živý obraz, happening

Barokní malba na plátně – malba na plátně

Barokní kaligrafie – nácvik dobového písma

1. ročník

Barokní veduty (Václav Hollar) – Fantasy město, čárový lept

Barokní krajina – enkaustika

Loutkové divadlo v baroku -kulisy k loutkovému divadlu

 2. ročník

Barokní sklomalba- lidová podmalba na skle, inspirace selským barokem,

barokní keramika


01

02

03

04

05

06

07

08

09