Maturitní zkouška z ČJ - seznam literatury

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 16. 03. 2011

Maturitní zkoušky se kvapem blíží a všichni studenti jsou (jak doufáme) v plné přípravě. Jednou ze studentských povinností, kterou ukládá maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb., je odevzdat do konce března vlastní seznam literatury pro zkoušku z českého jazyka a literatury. V tomto článku najdete formuláře pro seznam i další informace.

Maturitní zkoušky se kvapem blíží a všichni studenti jsou (jak doufáme) v plné přípravě. Jednou ze studentských povinností, kterou ukládá maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb., je odevzdat do konce března vlastní seznam literatury pro zkoušku z českého jazyka a literatury. V tomto článku najdete formuláře pro seznam i další informace.

Pro potřeby ústní maturitní zkoušky z českého jazyka se stanoví školní seznam literárních děl, tzv. kánon. Z tohoto seznamu musí každý student sestavit (podle daných pravidel) vlastní seznam literárních děl, ze kterého si bude losovat při maturitní zkoušce. Tento seznam je nutné do konce března odevzdat řediteli školy.

Pokyny pro studenty maturitních tříd na GHB: stáhněte si formulář pro základní úroveň obtížnosti nebo formulář pro vyšší úroveň obtížnosti. Formulář na počítači vyplňte, vytiskněte a podepište. Odevzdejte ho svému učiteli českého jazyka, který seznamy za celou třídu odevzdá řediteli školy.