Návrh řešení sítě středních škol v kraji Vysočina

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 01. 2011

Ve spolupráci s OŠMS Krajského úřadu zveřejňujeme další materiály týkající se optimalizace středních škol - tentokrát již konkrétní návrhy k diskuzi. Pro GHB z nich vyplývá, že ...Ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina (OŠMS) zveřejňujeme další materiály týkající se optimalizace středních škol - tentokrát již konkrétní návrhy k diskuzi. Pro GHB z nich vyplývá, že zřejmě:

- zůstane zachována 1 třída 8letého studijního cyklu (prima - oktáva; nástup po 5. třídě ZŠ), která se současně stane jedinou v okrese

- od školního roku 2013/2014 bude přijímat 2 třídy 4letého studijního cyklu (týká se současných žáků 7. tříd ZŠ)

- bude mít od roku 2012/2013 celkem 16 kmenových tříd (ve šk. roce 2010/2011 jich je 18)

- dojde ke sloučení s některou/některými/všemi středními školami v Havlíčkově Brodě (v současnosti jsou to i s GHB čtyři).

 

Pro detailní informace o návrhu k diskuzi odkazujeme na podrobné materiály na školském portálu kraje Vysočina. Naleznete zde mj.:

- dopis krajské radní pro školství rodičům a žákům

- dopis krajské radní pro školství pedagogům

- návrh řešení sítě krajem zřizovaných škol

- průzkum v základních školách na téma "víceletá gymnázia".

 

Milan Novák, ředitel GHB