Projekt "ICT v pedagogické praxi na Gymnáziu Havlíčkův Brod"

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 14. 01. 2011Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0028
Termín realizace: 1. 12. 2010 - 30. 6. 2012

Projekt je určen pedagogům osmiletého a čtyřletého studijního cyklu Gymnázia Havlíčkův Brod. V souvislosti s rozvojem ICT se zvyšují požadavky na použití ICT ve výuce. Projekt zabezpečuje další vzdělávání pedagogů v této oblasti s přímým dopadem na praxi cílové skupiny. S ohledem na potřeby pedagogické praxe chceme ve formě lektorovaných školení a lektorských hospitací nabídnout využití novinek z oblasti software v přípravě a realizaci výuky a také seznámit s problematikou vlivu Internetu na bezpečnost žáků i pedagogů. Kromě intenzivních školení plánovaných zejména v době školních prázdnin projekt počítá s prokázáním praktického využití získaných znalostí a dovedností v rámci přípravy a realizace vyučovacích hodin jednotlivých frekventantů se zpětnou vazbou lektora. Vzhledem k tomu, že školení povedou odborníci s dlouholetou pedagogickou praxí na uvedeném stupni škol, počítáme s přínosem nejen ve formě informovanosti o novinkách, ale hlavně s přímou podporou využití ICT ve výuce.

Podmínky zpracování projektu: viz stránky KÚ Vysočina, Finanční zdroje z EU, Operační programy 2007 - 2013

Loga k projektu "Interaktivní tabule"