Soutěž Pay Sec Cup ve výuce ICT

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 14. 06. 2010

sekunda AOd března do května soutěžily třídní kolektivy sekund, tercií a kvart v celostátní soutěži Pay Sec Cup zaměřené na problematiku bezpečné práce na Internetu. Z našich týmů si nejlépe vedla sekunda A - plavky na tropický ostrov měli zbaleny již od jara...

Soutěž Pay Sec Cup byla zaměřena na problematiku bezpečné práce na Internetu. Odstartovala březnovým kolem, v dubnovém kole měly třídy možnost získat body navíc za vyfocení třídy s pravidly desatera pro práci na Internetu a květnové kolo uzavřelo toto poměrně náročné třídní zápolení.

Úkolem třídních kolektivů bylo během každého ze tří měsíčních kol vyplnit interaktivní formulář s otázkami. Odpovědi vyplňoval každý registrovaný žák třídy za sebe, výsledek třídy pak byl spočítán na základě výsledků jednotlivých žáků postupem, který respektoval různé počty žáků ve třídách.

Hlavní cenou byl dvoudenní zájezd do Německa na "Tropický ostrov", umístění na druhém a třetím místě znamenalo školní výlet do lanového centra. A také spoustu dalších cen. Kdo se soutěže zúčastnil ví, že odměny byly zasloužené, protože úkoly byly náročné, i když bylo třeba je "pouze" vyhledat na Internetu. I komunikace ve třídě, či zapomnětlivost některých soutěžících mohly zhatit vítězství.

Z našich zúčastněných tříd byla nejlepší sekunda A, která se mezi 407 třídami z celé republiky umístila na 88. místě. I mezi třídami ze škol z Havlíčkova Brodu byla nejlepší.

sekunda A

Všechny naše třídy se umístily v první polovině startovního pole:

88. - sekunda A
131. - kvarta A
162. - kvarta B
176. - sekunda B
195. - tercie B
196. - tercie A