Nové logo a grafický design gymnázia: jak dopadla soutěž?

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 03. 2010

16. února 2010 bylo uzavřeno vyhodnocení třinácti soutěžních návrhů jmenované soutěže.

16. února 2010 bylo uzavřeno vyhodnocení třinácti soutěžních návrhů jmenované soutěže. K posouzení byli vyzváni zástupci školské rady gymnázia, spolku rodičů a přátel naší školy, pedagogové, studenti, vedení školy i odborníci (Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě). Po součtu všech bodů (stupnice 1-10) se jako první umístilo řešení našeho studenta Šimona Kadlece, druhé pořadí obsadil návrh studenta Jiřího Kletečky a třetí post obhájila Petra Polívková. Podle stanovených pravidel soutěže nyní výtvarníci našeho gymnázia ve spolupráci s vedením školy vybírají ze tří nejúspěšnějších návrhů ten, který bude realizován.  Porota si ovšem vymínila zásadní podmínku: pokud vybraný návrh nebude splňovat všechny požadavky na nový design školy, nemusí být využit. V současné chvíli byl osloven vítěz Šimon Kadlec a vyzván k drobným úpravám  a variacím svého návrhu. Všechny návrhy je možno zhlédnout na disku P (předměty-vv) a na připravované výstavě ve vestibulu školy.