Co byste měli vědět o školní knihovně GHB

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 02. 2010

V pěkných, světlých podkrovních prostorách našeho gymnázia najdete školní knihovnu se studovnou. Mohou ji využívat studenti i pedagogové ke studiu i k odpočinku. Každý den se zde nabízí se řada služeb studentům i učitelům.

V pěkných, světlých podkrovních prostorách našeho gymnázia najdete školní knihovnu se studovnou. Mohou ji využívat studenti i pedagogové ke studiu i k odpočinku. Každý den se zde nabízí se řada služeb studentům i učitelům.

K vybavení patří sedm počítačů s neomezeným přístupem na internet, dvě tiskárny (černobílá a barevná) a skener, to vše je studentům kdykoliv k dispozici.

Knihovna používá automatizovaný knihovnický systém Clavius, který usnadňuje evidenci knih, výpůjček, revize a zejména vytvoření katalogu. V katalogu Clavia je možno vyhledávat na všech počítačích v knihovně, postupně bude nainstalován i na další počítače ve škole.

Knihovní fond se skládá přibližně z osmi a půl tisíce svazků - beletrie (něco přes 30%), naučné literatury, učebnic i cizojazyčné literatury. Většinu knih si lze půjčovat absenčně. Všechnu beletrii a část naučné literatury najdeme v prostorách knihovny, zbytek naučné literatury je lokalizován v kabinetech učitelů. Výpůjční lhůta je 1 měsíc, u povinné četby 14 dní, výpůjčku si lze podle potřeby prodloužit až na 3 měsíce a knihy se půjčují i na letní prázdniny. V knihovně je k dispozici i katalog seminárních prací studentů našeho gymnázia, ve kterém je možno vyhledávat podle klíčových slov a práci si vypůjčit prezenčně. Ke knihovnímu fondu patří rovněž audiovizuální materiály, které výuku doplňují. I ty je možno si půjčovat.

Knihovna také vede burzu učebnic, která umožňuje studentům levně získat použité učebnice od starších spolužáků, což obě zúčastněné strany hojně využívají. Další burzou, kterou knihovna vede, je burza vyřazených knih, která nabízí vyřazené nebo kýmkoli na burzu darované knihy bezplatně.k rozebrání. Ani tato burza nezůstává bez povšimnutí.

Dále knihovna zprostředkovává prodej kopírovacích karet na kopírku pro studenty, která však je umístěna jinde v budově školy. Ve výjimečných případech je možno nechat si něco okopírovat i v knihovně na kopírce určené pro učitele.

K relaxaci je určen čtenářský koutek, kde si vyčerpaní studenti mohou udělat pohodlí a třeba si číst časopisy nebo si zahrát některou z mnoha stolních her, kterými je knihovna vybavena.

V rámci rozvoje informační gramotnosti a propojení výuky se službami knihovny organizuje knihovna knihovnické lekce pro studenty, kteří nastoupili do primy a v letošním roce se lekce rozšířily i pro tercie a 1. ročník. Jsou zaměřené na to, aby se studenti seznámili se školní knihovnou a všemi jejími funkcemi a naučili se pracovat s katalogem Clavia (tento systém používá i KKV). Od března, který je měsícem knihy, začnou ve školní knihovně probíhat čtenářská odpoledne pro primy, která budou vždy tématicky zaměřena (například strašidelné, pohádkové, detektivní apod.). Touto akcí se naše škola zapojí do projektu „Česko čte dětem“.

Ing. Helena Šubrtová
knihovnice