Výběr jednotného grafického designu GHB

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 01. 2010

V prosinci 2009 byla ukončena soutěž zaměřená na vytvoření návrhu vizuálního stylu našeho gymnázia. Cílem této akce bylo řešení jednotného a prakticky využitelného grafického systému školy.

V prosinci 2009 byla ukončena soutěž zaměřená na vytvoření návrhu vizuálního stylu našeho gymnázia. Cílem této akce bylo řešení jednotného a prakticky využitelného grafického systému školy (hlavičkový papír, pozvánka, plakát, obálka almanachu, poutač, vlajka…). Autoři měli začít redesignem (modernizací) loga vytvořeného naším bývalým studentem a předním českým designérem Bohuslavem Blažejem. Do soutěže je přihlášeno celkem 15 návrhů zpracovaných buï  elektronicky, nebo ručně podle věkových schopností a možností autorů. Kreativní rozpětí je široké a zahrnuje řešení od pouhých barevných variací a drobných grafických zásahů až po radikálnější úpravy využívající rozmanité symboliky. Všechny návrhy jsou komplexní, zaměřené mj. na řešení  designu blížících se oslav a využitelné při vizuální úpravě interiéru naší školy.

Vzhledem k tomu, že nový design změní vizuální „tvář“ naší školy  na mnoho let, bude výběru vítězného pojetí věnována patřičná pozornost. Z tohoto důvodu se k posouzení  a volbě nejlepšího designu sejde pestrá komise složená ze zástupců pedagogů, vedení školy, školské rady, sdružení rodičů a přátel gymnázia, studentů i odborníků (Galerie VUHB). Jejich hlasování bude mít doporučující charakter a mezi dvěma nejvýše bodovanými návrhy potom vyberou učitelé výtvarné výchovy ten vítězný.

Přejme tedy gymnáziu nový svěží a vhodný design, který bude školu už zakrátko provádět oslavami výročí založení.

Daniel Koráb