„Bouquetman“ - Karel Jaromír Erben jako komiks

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 01. 2010

Jestliže chcete vidět, jak vypadá spolupráce českého jazyka a výtvarné výchovy v letošních sekundách, čtěte dále…

Skvělá zpráva pro milovníky komiksu jest zde: na kreslenou scénu opět přichází  „Bouquetmann“, baladický hrdina, který vás donutí k zamyšlení nad svým osudem. Ač je postavou krvelačnou a tragickou, „dostane“ vás básnivou duší. Poprvé se objevil na kreslené scéně v roce 2006 a nyní opět vypouští bubliny nezapomenutelných textů. V třináctero dobrodružstvích se Bouquetmann znovu a znovu  potýká s přírodními silami, vodníky, polednicemi, zoombiky, ïábly, ale největší bitvu nakonec svádí se svým temným osudem. Ptáte se, o jakou komiksovou  předlohu se jedná? Odpověï je prostá. Nejde o nic menšího než slovutný text Karla Jaromíra Erbena - Kytice.  

 Originální komiks se zrodil v tomto školním roce, ve spolupráci českého jazyka (A. Říman)  a výtvarné výchovy (D. Koráb), a není prvním společným projektem. V loňském školním roce vznikl z  propojení těchto předmětů  bestiář antických příšer (materiálový tisk, slepotisk); výuka zeměpisu (H.  Kvášová) nás zase inspirovala k nakreslení „renesančních map“. Tvorba komiksu také není první prací našich studentů v tomto žánru, dodnes je možno  přečíst si „nástěnný komiks“ zdobící oktávu A (spolupráce českého jazyka a výtvarné výchovy při reflexi balady Nicka Cavea). Komiksová řeč je  někdy vtipnou pomůckou při výuce dějin umění, kde studenti dopisují texty v pomyslné bubliny k postavám ze slavných obrazů.

  Vraťme se k našemu hrdinovi. Poutavé a temné Erbenovy příběhy si přímo samy řekly o naše „zkomiksování“, a tak jsme se pustili do práce. Sice jsme cítili, jak nám velcí „erbenovští“ kreslíři dýchají na zátylky (Jan Zrzavý, Alén Diviš, V. Komárek, Z. Sklenář...) a ironik komiksů popartista Roy Lichtenstein se nám poškleboval z rastrovaného stínu zákoutí ateliéru, leč vytrvali jsme! Prvním „panelem" našeho příběhu tvorby byla poučná vycházka do historie komiksů, kde nás nejvíce zaujaly Milerovy expresivní kresby a výtvarně silný film Cin-city. Bouquetmann se pak rodil ze scénářů, prvních skic figurek, barevných enkaustických zkoušek, aby potom doběhl do fixového finále na enkaustickém papíře. Rozpálenými enkaustickými žehličkami jsme nakonec na věky vypálili  Bouquetmannovi barevný voskový cejch.

  Nejlepší komiksy budou k vidění na minivýstavě ve vestibulu školy, vydají se na dvě výtvarné soutěže (Kniha a já, Nejlepší komiks - Kultura 21). Pokud uspějeme, budou naše práce součástí kalendáře nebo zveřejněny na úvodní straně nezávislého internetového magazínu Kultura 21.

  Komiks je současné obrazné médium, které učí stylizaci, karikatuře, kompozici. Skrze komiks jsou děti schopny vnímat texty, předlohy i ikonografické významy, a to s potěšením i napětím. Pomyslně jsme  tak vlastně svázali novou grafickou básnickou sbírku.

„Benk!“

Daniel Koráb

 

komiks

komiks

komiks

komiks

komiks

komiks