Předání rozhodnutí a zápisových lístků

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 04. 2009

Informace pro rodiče uchazečů z 5. a 9. tříd ZŠ: Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si budete moci vyzvednout ve dnech 24.04. a 27.04. 2009, vždy od 15 do 18 hod ve vestibulu GHB. Úspěšní uchazeči mohou současně odevzdat zápisový lístek (obdrží i potvrzení), dozví se též další informace související s budoucím studiem. Nepřijatým uchazečům doporučujeme konzultaci s ředitelem školy, v letošním přijímacícím systému je totiž možné přijetí i z vyšších míst pod čarou... více zde Informace pro rodiče uchazečů z 5. a 9. tříd ZŠ: Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si budete moci vyzvednout ve dnech 24.04. a 27.04. 2009, vždy od 15 do 18 hod ve vestibulu GHB. Úspěšní uchazeči mohou současně odevzdat zápisový lístek (obdrží i potvrzení), dozví se též další informace související s budoucím studiem. Velmi při této příležitosti prosíme úspěšné uchazeče, kteří o studium na GHB zájem mít nebudou, aby nám jakýmkoliv způsobem (nehledě na zápisový lístek) dali co nejdřívě vědět. Předem děkujeme za spolupráci a pochopení!!!

Nepřijatým uchazečům naopak doporučujeme ve dnech 24.04. a 27.04. 2009 využít možnost konzultace vaší aktuální situace, v letošním přijímacícím systému je totiž možné přijetí i z vyšších míst pod čarou!!!, např. přes odvolání, přes volná místa v kapacitě budoucích kvint či v dalších kolech. 

Jsem si vědom nejistoty, kterou nový model přijímacího řízení u vás vyvolal, proto prosím neváhejte obrátit se na mne (tel.: 604 692091, prakticky denně 07 - 21 hod).

Jménem týmu GHB přijatým uchazečům k dosaženým výsledkům gratuluji a všem rozhodnutým budoucím studentům děkuji za důvěru!!!

Milan Novák, ředitel gymnázia