Česko-finský projekt Comenius - únor 2009

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Projekt Finsko, Vydáno dne: 30. 03. 2009

Účastníci 2. a poslední části bilaterálního projektu Comenius se s vámi podělí o své postřehy z plesů. Nově jsou zde odkazy na fotografie!!!Finský a český ples

Rozdíly ve finském „plesání“ oproti tomu našemu jsou poměrně značné, přestože se jedná vcelku o podobnou akci. Ve Finsku je slavnostní celý den, kdežto u nás pouze večer.Finové měli nacvičenou sérii tanců, kterou předváděli za celý den celkem třikrát. Poprvé (asi okolo jedenácté hodiny) byli rozděleni na poloviny, přičemž první představila své umění ve škole spolužákům, zatímco druhá s ním navštívila nemocnici a mateřskou školu.

Po poledni se celé vystoupení opakovalo v místním kulturním sále. Bylo to mnohem oficiálnější, protože sem dorazili všichni rodiče, babičky, dědečkové, atd. Zhruba ve tři hodiny následovalo společné fotografování a slavnostní oběd ve školní jídelně. (Co mne tady překvapilo, byla odvaha Finů, kteří hodovali přímo ve svém slavnostním oblečení.) Naposledy byly tance předvedeny večer na Olavinlinně, místním hradě. Tato část měla kouzelnou atmosféru skutečného plesu. 

U nás se Finky zúčastnily letošního maturitního plesu. Nástupní ceremoniál se šerpami, deštěm mincí a spoustou fotografování je velmi zaujal. Nejvíce však byly překvapené z celkově mnohem tanečnější atmosféry, jelikož parket nepatřil pouze maturantům. Do tance se ochotně zapojily a zvládly i českou polku. 

Anna Fabryová, Septima A

 

Finský hrad a český zámek

Přímo v Savonlinně se nachází jeden z několika finských hradů, malebná Olavinlinna. Měli jsme tu možnost navštívit ji hned několikrát. V páteční večer jakožto součást plesového dne a po zbytek víkendu coby obyčejní návštěvníci u příležitosti výstavy ledových soch. Finové jsou na ni právem pyšní, protože je to jednak významná kulturní památka, jednak důležitá historická budova, která po staletí chránila Savonlinnu před nájezdem nepřátel. 

Naopak u nás na Vysočině jsme Finkám umožnili dozvědět se, jak vypadá takový pravý český zámek. Pro tento účel jsme vybrali menší soukromý zámeček v Úsobí a parkový areál zámku v Herálci. Děvčata se pokochala českou architekturou a stylem evropských šlechtických sídel, jaká se ve Finsku nenacházejí. 

Anna Fabryová, Septima A

 

ODKAZY NA FOTOGRAFIE