Kritéria přijímacího řízení a další informace

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 01. 2009

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních oborů pro školní rok 2009/2010. V tomto článku navíc najdete i další aktuální informace k přijímacímu řízení.

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních oborů pro školní rok 2009/2010. V tomto článku navíc najdete i další aktuální informace k přijímacímu řízení.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro 1. ročník čtyřletého studia

Kritéria přijímacího řízení pro 1. ročník nižšího stupně osmiletého studia


Školní učební plán pro čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého studia

Od školního roku 2009/2010 se začne v 1. ročníku čtyřletého studia a v 5. ročníku osmiletého studia vyučovat podle školního vzdělávacího programu, který v současné době tvoří učitelé GHB. Základem školního vzdělávacího programu je školní učební plán. Ten ještě není definitivní, ale současná verze školního učebního plánu má ke konečné podobě jistě blízko. V anketě můžete vyjádřit svůj názor na aktuální podobu školního učebního plánu.


Prihláška uchazeče na GHB nemusí obsahovat lékařské potvrzení

Gymnázium Havlíčkův Brod nepožaduje na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Podle vyjádření Ministerstva financí se v případě posudku lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče o studium jedná ve smyslu § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, o výkon provedený v osobním zájmu, jehož cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce - úhrada těchto výkonů se tak nehradí ze zdravotního pojištění. Chceme proto zájemcům o studium na GHB zjednodušit vyplňování přihlášky a zároveň ušetřit související náklady.

Skutečnost, že potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu nemusí být součástí přihlášky ke vzdělávání, čerpáme z ustanovení § 1 odst. 1 písm. g) vyhl. č. 671/2004 Sb.

Vážení rodiče, v případě, kdy naší škole budete chtít předat důležitou informaci o zdravotním stavu žáka mající vliv na průběh přijímacího řízení, máte samozřejmě možnost potvrzení o zdravotní způsobilosti v přihlášce vyplnit (popř. přiložit).