Volby do ŠR GHB - volba zástupce žáků

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 12. 2008

Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci nezvolili svého zástupce, a to ani po opakované výzvě, jmenuje v souladu se školským zákonem zbývajícího člena školské rady ředitel školy.

Dne 31. 12. 2008 končí funkční období člena Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod, který byl zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci nezvolili svého zástupce (do stanoveného termínu nebyl navržen žádný kandidát), a to ani po opakované výzvě (do stanoveného termínu byl navržen pouze 1 kandidát), jmenuje na základě § 167 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, zbývajícího člena školské rady ředitel školy. Je jím onen kandidát z opakované výzvy Mgr. Jan Krýsa (IT technik, síťový specialista), který je zákonným zástupcem studentky ze sekundy B.

Funkční období začíná novému členovi dne 01. 01. 2009 a je tříleté.  

V Havlíčkově Brodě 19. 12. 2008

                                                 Mgr. Milan Novák, v.r., ředitel školy