Školská rada GHB

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 19. 12. 2008Zřízení školské rady a její práva a povinnosti stanoví školský zákon (zákon. č. 561/2004 Sb.) v §167 a §168. Školská rada Gymnázia Havlíčkův Brod má šest členů, kteří zastupují pedagogické pracovníky, zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků a zřizovatele.

Seznam členů školské rady GHB od 1. 7. 2021:

Jménofunkce ve školské radějmenován (zvolen) za
Mgr. Kamil Kučera zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů
Mgr. Pavel Prášek zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů
Ing. Vladimír Slávka zřizovatele
Mgr. Jan Sojkapředsedazřizovatele
Mgr. Ondřej Láskamístopředsedapedagogické pracovníky školy
Mgr. Aleš Říman pedagogické pracovníky školy

Výsledky posledních voleb do ŠR GHB.

Další důležité dokumenty (usnesení školské rady, jednací řád školské rady) najdete v souborech ke stažení, sekce školská rada.