Školská rada GHB

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 19. 12. 2008Zřízení školské rady a její práva a povinnosti stanoví školský zákon (zákon. č. 561/2004 Sb.) v §167 a §168. Školská rada Gymnázia Havlíčkův Brod má šest členů, kteří zastupují pedagogické pracovníky, zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků a zřizovatele.

Seznam členů školské rady GHB od 1. 1. 2015:

Jménofunkce ve školské radějmenován (zvolen) zapovolání
Mgr. Kamil Kučera zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentůučitel
Irena Švecová zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentůučitelka
PhDr. Zdeněk Dobrý zřizovatelekrajský zastupitel
Ivana Mojžyšková zřizovatele 
Mgr. Radka Pořízová pedagogické pracovníky školyučitelka GHB
PhDr. Luděk Sedlák pedagogické pracovníky školyučitel GHB

Výsledky posledních voleb do ŠR GHB..

Další důležité dokumenty (usnesení školské rady, jednací řád školské rady) najdete v souborech ke stažení, sekce školská rada.