Mikuláš!

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 12. 2008

Již od rána je v naší škole prapodivný ruch - tu slyšíte hudbu andělskou, jinde zase řinčení řetězů, ba dokonce i výkřiky zoufalců ...

čerti


Již od rána je v naší škole prapodivný ruch - tu slyšíte hudbu andělskou, jinde zase řinčení řetězů, ba dokonce i výkřiky zoufalců.

Svatý Mikuláš z výše se rozhlíží, no, jak přiznává, hledání tých hodných jej značně unavuje. Proto přenechává práci svým andělům i čertům. Nezřídka tato družina opouští třídu i s nějakým úlovkem - obzvláště nehodného studenta nutno pak zapsat do třídnice s absencí. Důvod: odnesen čertem.

Zdalipak se v čertovském pytli nachází i nějaký pedagog, ba dokonce přímo pan ředitel, není známo.

čerti