Studenti uvidí slavné renesanční obrazy v originálu

Autor: Eva Fürstová <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 11. 2008

aneb tematická exkurze výtvarné výchovy zaměřená na renesanci

Olomouc – Šternberk 

V rámci celoročního projektu výtvarné výchovy a dějin umění s názvem - „Renesance“ (výtvarná výchova, český jazyk, biologie, …) pořádá ateliér výtvarné výchovy třídenní exkurzi. Náplň akce plynule navazuje na výuku ve škole.

Vyvrcholením projektu „Renesance“ bude Umělecký kurz na renesančním zámku Žirovnice, tentokrát se slovenskou účastí a podporou města Havlíčkův Brod.

 Slavný Tizianův obraz Apollo a Marsyas 1550-1576A.. Dürrer : Studie muže s plnovousem a čepicí

 

Z důvodu minimalizace zameškání výuky studenty jsme zvolili formu výběrové akce přesahující do víkendu !

program:

1.den – neděle 9.11.

v 8.05 odjezd z Havlíčkova Brodu

ve vlaku – četba a hra  – Ovidius: Metamorfozy VI- Apollón a Marsyás

13.30 – Olomouc - Muzeum moderního umění

Výstava : Luk & Lyra, ze sbírek Arcidiecézního muzea v Kroměříži

(Tizian, L.Cranach, A. Dürrer, A.van Dyck, dobová grafika, kartografie…)

Hra a úkoly ve spolupráci s lektorem sbírkového oddělení Mgr. Markem Šobáněm,

komentovaná prohlídka - D. Koráb

Stálá expozice : Dům milovníka umění, Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století

(G.Klimt, B.Kubišta, A.Mucha, nábytek Thonet, japonská grafika…)

Josef Čapek: Dělník ve výčepu, 1924             


Arcidiecézní umění Olomouc

Olomoucká obrazárna III - Středoevropské umění  16.-18. století

A.Dürrer –násl.: Madona se zvířaty, 1503

A.Dürrer – násl.: Madona se zvířaty, 1503

Olomouc – Šternberk – 19.00 ubytování v DDM


2.den – pondělí 10.11.

Šternberk

9.30 – 11.30 hodin - Bývalý augustiniánský klášter – „Oči dokořán“, celostátní přehlídka ZUŠ

(zastoupeni i studenti našeho gymnázia)

12.30 – 14.30 hodin – komentovaná prohlídka klášterních budov, sklepení a klášterního a farního kostela Zvěstování Panny Marie, ukázka hry na varhany

    

 

15.30 -17.00 prohlídka města-renesanční loubí, části domů , Hradu Šternberk – se zaměřením na západní renesanční část a expozice 16. století

Gottwaldová Helena, kastelánka hradu

 

3.den – úterý 11.11.

10.40 odjezd do Olomouce – procházka městem

poznávání –určování památek (renesance-baroko), částí staveb, olomoucké renesanční domy

a významné památky města

(Haunschildův palác, Petrášův palác, Edelmannův palác, secesní vila Primavesi, …)

návrat do Havlíčkova Brodu (předpokládaný příjezd - 18.00 hodin)