Týden vědy na Filozofické fakultě MU v Brně

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 11. 2008

Ve dnech 18.11. – 22.11. 2008 pořádá Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně pro širokou odbornou i laickou veřejnost tzv. "Týden vědy".

Ve dnech 18.11. – 22.11. 2008 pořádá Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně pro širokou odbornou i laickou veřejnost tzv. "Týden vědy". Během něj proběhne množství přednášek a prezentací z oblasti psychologie, pedagogiky, jazykovědy, teorie filmu, hudby, filozofie, historie a religionistiky. Každý den tohoto týdne bude věnován cyklu přednášek z vybraných oborů, ukázkové výuce, prezentacím seznamujícím zájemce o obor s badatelskými a pedagogickými aktivitami.
Všechny akce jsou přístupné veřejnosti, určeny jsou zejména zájemcům o studium z řad středoškolských studentů, ale vítáni jsou všichni zájemci o novinky ve vývoji a výzkumu v jednotlivých oborech vyučovaných na Filozofické fakultě.
Program Týdne vědy a další informace k programu jsou ke zhlédnutí také na http://www.phil.muni.cz/wff/home/vyveska/tyden-vedy-na-ff-mu 

UKÁZKA Z PROGRAMU: 

Úterý 18. 11. 2008 Psychologický ústav, posl. D2, 19.00 – 9.40

Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.  přednáška (30–40 minut) téma: Psychologické diagnostika – fikce a fakta   9.45 – 10.20

PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (30 minut) téma: Objektivní testy v psychologickém zkoumání 10.30 – 11.30

Doktorské studium (psychologie): Mgr. Andrea Sliviaková, Mgr. Kateřina Slavíková, Mgr. Čeněk Šašinka  a Mgr. Veronika Ježková, (60 minut) téma: „Jak se (ne)měří lidská duše? Nahlédnutí do výzkumu doktorandů“.  

Ústav pedagogických věd, 15.00 – 17.00, posluchárna D21

Učíme se po celý život? Rodičovské vzdělávání jako součást celoživotního učení   (Dr. Klára Šeïová)

Skryté učení na pracovišti (Dr. Petr Novotný)

Učitel ve víru technologií (Dr. Jiří Zounek)

Vliv sociálních interakcí na práci učitele (Mgr. Roman Švaříček)

Děti v riziku (Dr. Lenka Hloušková)

Profesní a životní dráha ředitelů škol (doc. Milan Pol, Dr. Martin Sedláček)  

Málotřídek není málo (Dr. Dana Knotová)  

Ústav českého jazyka, přednáška a praktické cvičení

Lingvistický software: ukázky nástrojů využitelných pro lingvistický výzkum(Přednášející: Mgr. D. Hlaváčková, Ph.D.)

II. přednášky spojené s prezentací kompendia Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky,
 Úvodní slovo (Přednášející: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.)
b) Slovníky češtiny včera, dnes (a zítra?) (Přednášející: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.)

Česká korpusová lingvistika  (Přednášející: PhDr. Klára Osolsobě, Dr.)
doktorandské odpoledne (prezentace prací doktorandů ÚČJ, diskuse vedená doktorandy)

Ústav české literatury Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (A49; 8.20 – 9.55): Romantismus a biedermeier v české obrozenské literatuře)