Volby do Školské rady GHB

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 10. 2008

Vážení rodiče (zákonní zástupci) nezletilých studentů, vážení zletilí studenti,

v prosinci 2008 končí funkční období člena Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod, který byl zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Byli bychom velmi rádi, kdybyste byli ochotni pracovat ve školské radě a podílet se tím na správě naší školy. Členství ve školské radě je tříleté.Vážení rodiče (zákonní zástupci) nezletilých studentů, vážení zletilí studenti,

v prosinci 2008 končí funkční období člena Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod, který byl zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Byli bychom velmi rádi, kdybyste byli ochotni pracovat ve školské radě a podílet se tím na správě naší školy. Členství ve školské radě je tříleté.

Pokud máte zájem o členství ve školské radě nebo víte o vhodném kandidátu, je třeba podat kandidaturu, a to písemnou formu na adresu školy, popřípadě osobně (nebo zastoupeni jinou osobou) v kanceláři školy, nejpozději však do středy 12. 11. 2008 do 16:00 hodin. Součástí kandidatury je prohlášení navrhovaného kandidáta o tom, že s kandidaturou souhlasí. Formulář pro kandidaturu včetně prohlášení najdete na webových stránkách školy (www.ghb.cz).

Volby do školské rady se uskuteční ve středu 19. 11. 2008 od 16:30 do 18:15 hodin v budově gymnázia. V tento den budou také probíhat schůzky rodičů, a to od 16:00 hodin.

V Havlíčkově Brodě 30. 10. 2008

Mgr. Romana Suchá,
předsedkyně ŠR GHB
Mgr. Milan Novák,
ředitel školy

Návrh kandidáta do Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod