Maturitní zkoušky 2007/2008

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 23. 09. 2008Ve školním roce 2007/2008 složilo na naší škole maturitní zkoušky 23 studentů oktávy A a 20 studentů oktávy B osmiletého studia a 29 studentů 4. ročníku čtyřletého studia.


  Písemná maturitní zkouška z českého jazyka
Z témat navržených předmětovou komisí českého jazyka vybere ředitel školy v den konání zkoušky čtyři témata, ze kterých si studenti mohou zvolit libovolné.

Témata písemné zkoušky:

1. Sportujeme: Dnes o nakupování
(Fejeton)

2. "Život je přece jen úžasný... Jen je nutno se na něj dívat šrámkovsky, okouzleně, nacházet krásu a svíravou dychtivost i v jeho hnusu a špíně"
Jan Zábrana
(Úvaha)

3. Pozdě k ránu.
(Líčení s dekadentními prvky)

4. "Probudil se v lese, do tmy a zimy, a dotkl se dítěte, které spalo vedle něho. Noci temnější než temnota sama a každý den šedivější než ty předcházející. Jako kdyby byl svět stále méně zřetelný, protože přichází jakýsi mrazivý zelený zákal.
S každým drahocenným nadechnutím se mu ruka bez jediného zvuku nadzvihla, a pak zase klesla. Odsunul igelit, posadil se ve svých páchnoucích šatech a pokrývkách, podíval se k východu, jestli neuvidí světlo, ale ani náznak..."

Cormac McCarthy
(Vyprávějte příběh světa paralyzovaného nukleární katastrofou a úvod románu Cormaca McCarthyho Cesta organicky použijte v textu.)


  Ústní maturitní zkoušky
Každý student absolvuje ústní komisionální zkoušku z českého jazyka, z cizího jazyka (AJ, NJ, FJ) a ze dvou dalších předmětů, které má možnost si zvolit. Pro přípravu na maturitní zkoušky mají studenti k dispozici ke každému předmětu maturitní okruhy. Tyto vymezují maximální oblast daného předmětu, ze které se pak stanoví maturitní otázky. Znění maturitních otázek se nezveřejňuje.

  Výsledky maturitních zkoušek ve šk. roce 2007/2008

Oktáva A
Počet maturantů 23
Prospěl s vyznamenáním 15
Prospěl 8

Oktáva B
Počet maturantů 20
Prospěl s vyznamenáním 14
Prospěl 6

4. ročník
Počet maturantů 29
Prospěl s vyznamenáním 19
Prospěl 10

Úspěšnost našich absolventů z let 1998 až 2007 při přijímání na vysoké školy a pomaturitní studium