Řádili jsme v podzemí, tak vás zveme na výstavu!

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 25. 06. 2008

Vybraní studenti v tom dobrém slova smyslu řádili v podzemních chodbách, jejich malby, nápisy, různé keramické a kamenné artefakty vás tak zavedou až do „pohřební komory“… Tímto zveme na vernisáž dne 8.7. 2008 v 16 hod v Muzeu Vysočiny.

muz1

Vybraní studenti výtvarné výchovy v tom dobrém slova smyslu řádili v podzemních chodbách, jejich malby, nápisy, různé keramické a kamenné artefakty, ale i repliky zvířecích mumií tak zavedou návštěvníky až do „pohřební komory“…

Tímto zveme na vernisáž dne 8. 7. 2008 v 16 hod v Muzeu Vysočiny.

Na výzdobě se kromě brodského gymnázia podílely i Akademie Světlá nad Sázavou a Základní umělecká škola Havlíčkův Brod.

Více o výstavě napoví tisková zpráva Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod…

Dvě výstavy o starém Egyptu v Havlíčkově Brodě

Výstava ze sbírek Národního muzea v Praze – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur a Městského muzea v Moravské Třebové nese název Núbie v dobách faraonů. Pořádají ji Muzeum Vysočiny a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě ve spolupráci se Společností přátel Afriky – Spolkem přátel Súdánu.Výstava, která potrvá od 8. 7. do 24. 9. 2008, představí starověké dějiny Núbie od jejich počátků v prehistorii po příchod křesťanství do nilského Súdánu. Během této doby, která byla současná s vládou faraonů v Egyptě, se na území Núbie rozvíjela celá řada domorodých kultur a království. Čtyři tisíce let historického vývoje dokumentuje třicítka vzácných sbírkových předmětů, doplněných replikami a rekonstrukcemi.Ústředním exponátem výstavy bude reliéfní blok s vyobrazením núbijského krále Taharky, jednoho z nejvýznamnějších núbijských panovníků. Král Taharka vládl sjednocenému království Egypta a Núbie mezi lety 690–664 př. n. l. Na bitevním poli se střetl s nejslavnějšími asyrskými králi Sinacheribem, Assarhadonem a Aššurbanipalem.

Z dalších exponátů stojí za zmínku především vzácný soubor keramiky z doby Merojského království (300 př. n. l. – 350 n. l.), socha egyptského hodnostáře ze 13. dynastie (1797–1634 př. n. l.) nebo barevně zdobená rakev ženy Taikašet („Núbijka“), která žila ve staroegyptských Thébách v době vlády núbijských panovníků.Část předmětů ze sbírek NM – Náprstkova muzea pochází z výkopů Českého (resp. Československého) egyptologického ústavu FF UK, které se uskutečnily v rámci záchranné akce UNESCO v Núbii. Další předměty vztahující se k tomuto tématu pocházejí z původně soukromých sbírek, které byly sběrateli darovány Národnímu muzeu.

Návštěvníci výstavy Núbie v dobách faraonů budou mít příležitost projít staroegyptsky upravenými podzemními chodbami do „pohřební komory“, v níž bude vystavena již zmíněná rakev ženy Taikašet. Výzdoba podzemí, která zahrnuje malby, nápisy, různé keramické a kamenné artefakty, ale i repliky zvířecích mumií, je dílem studentů havlíčkobrodského gymnázia, střední uměleckoprůmyslové školy ve Světlé nad Sázavou a žáků Základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě.

Základní část výstavy Núbie v dobách faraonů bude instalována v Havlíčkově domě - sídle muzeu Vysočiny, ale z pohřební komory budou návštěvníci vycházet do galerie, kde budou mít ještě příležitost prohlédnout si aktuální galerijní výstavy (vstupenka na výstavu Núbie v dobách faraonů bude současně i vstupenkou do galerie).

Výstavu Núbie v dobách faraonů doplní v průběhu září 2008 přednášky našich předních egyptologů Ladislava Bareše, Pavla Onderky a Evžena Strouhala. Jejich témata a termíny budou upřesněny začátkem července.

Souběžně s výstavou Núbie v dobách faraonů bude v muzeu Vysočiny také přístupná výstava Hrobka krále Tutanchamona. muz2Ta byla zapůjčena z archivu Griffithova ústavu Oxfordské univerzity díky Dr. Jaromíru Málkovi, rodákovi z Přibyslavi, který pro tuto výstavu vybral fotografické záběry z unikátní série dokumentárních snímků pořízených fotografem Harry Burtonem při proslulém objevu hrobky Tutanchamonovy hrobky v r. 1922. Faraón Tutanchamon vládl v letech 1336 - 1327 před naším letopočtem a jak známo, nález jeho bohatě vybavené hrobky se stal archeologickým objevem tisíciletí.

tisková zpráva Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, 25.06. 2008