Maturity 2008 - čtvrtý ročník

Autor: RNDr. Jaroslav Kocman <kocman(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 05. 2008

Ve druhém maturitním týdnu ve dnech 26. května – 29. května proběhly na našem gymnáziu maturitní zkoušky ve čtvrtém ročníku. Všech 29 studentů složilo zkoušku úspěšně, 19 s vyznamenáním. Celkový průměrný prospěch třídy byl 1,51.

Ve druhém maturitním týdnu ve dnech 26. května – 29. května proběhly na našem gymnáziu maturitní zkoušky ve čtvrtém ročníku. Všech 29 studentů složilo zkoušku úspěšně, 19 s vyznamenáním. Celkový průměrný prospěch třídy byl 1,51.