Volby do Školské rady GHB - aktuálně!

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 04. 2008

Ve středu 16. dubna 2008 se konají volby do Školské rady GHB, a to od 16.30 do 18.15 hod. Volební místnost je v jazykové učebně J1 (1. patro, vedle hlavního schodiště). Jedná se o volbu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Ve středu 16. dubna 2008 se konají volby do Školské rady GHB, a to od 16.30 do 18.15 hod. Volební místnost je v jazykové učebně J1 (1. patro, vedle hlavního schodiště). Jedná se o volbu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Navrženi byli tři kandidáti:

MUDr. Petr Libus
47 let, vysokoškolské vzdělání
lékař
zákonný zástupce žákyně sexty B Karolíny Libusové

Bc. Jan Schneider
53 let, vzdělání Cambridge Certificate in Religious Studies (nostrifikováno UK Praha)
publicista, bezpečnostní analytik

Mgr. Bohuslav Tichý
36 let, vysokoškolské vzdělání
armádní psycholog