Kritéria přijímacího řízení

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 04. 2008

V souladu s § § 60, 61 a 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory pro školní rok 2008/2009.V souladu s § § 60, 61 a 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory pro školní rok 2008/2009.


Poučení o právech a povinnostech účastníků přijímacího řízení dle § 4 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Ve správním řízení, které bylo zahájeno přijetím přihlášky ke vzdělávání, má účastník (popř. jeho zákonný zástupce) právo na:
Účastník (zákonný zástupce) je povinen: