Bojovali jsme o logo galerie!

Autor: Eva Fürstová <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 03. 2008

Učitel výtvarné výchovy Daniel Koráb píše o návrzích studentů GHB na logo Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.V hodinách výtvarné výchovy (v rámci tématického celku –„umění jako forma“) studenti gymnázia vyzkoušeli, jak pracuje na návrzích grafický designer a při výuce počítačů své návrhy realizovali. Začali jsme jednoduchým cvičením s cílem vytvořit si svůj monogram (monogram-compliment slips, razítko, pečetítko). Po zvládnutí kompozice monogramu se stali studenti pomyslnou grafickou (reklamní) agenturou, po které jsem, jako zákazník, požadoval vyřešit corporate design své firmy. Konkrétně měli za úkol vyřešit značku-logotyp a k ní grafický manuál bud´ Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (soutěž vypsaná galerií), nebo pro umělecký kurz gymnázia. Považoval jsem za podstatné, aby samotné výtvarné práci předcházelo seznámení se „světem“ profesionálního českého grafického designu- tedy spíše orientační nahlédnutí do něj. Prošli jsme kvalitní webové servery věnované typografii a designu (http://www.typomil.com/, http://www.typo.cz/ atd…) portfolia a prezentace slavných grafiků a grafických studií ( Kafka design, Designiq, studio Najbrt a další ) i nabídku českých odborných časopisů (Font, Typografia, Deleatur…). Nutno dodat, že někteří studenti přistoupili k práci téměř profesionálně, obratně podle návrhů pracovali na počítači, posílali mi koncepce řešení mailem a ke grafickému manuálu přikládali i odůvodnění svých řešení (Jakub Fikar , Vít Krčál, Katka ). Účastnili jsme se také soutěže o logo galerie i realizace značky uměleckého kurzu (web. stránky, plakát, potisk trička…). Velká část studentů předložila do soutěže nejen návrhy v počítači, ale i kompletní grafické manuály. Ve velké konkurenci středních i vysokých uměleckých škol jsme nakonec získali čestné uznání za práci Lenky Andělové (A3).

A pokračování? Když už jsme prošli cestu od návrhu monogramu, ke „corporate designu“ budeme pokračovat až k sémiotice (sémiologii), k práci se znakem a jeho významem (lettrismus, kaligrafie, gestická malba…). V současné době zkoušíme výtvarně zaznamenat gesta znakem pomocí různých výtvarných technik (frotáž, rezerváž, tisk ...).

Poučení i praktická práce ze světa grafického designu směřovala k osvojení si základů grafické řeči se může studentům sloužit k účasti na různých soutěžích,k orientaci při komunikaci s nějakým grafickým studiem, k budoucí práci- sami mohou jednou být součástí firmy, která bude řešit corporate design- svůj vizuální styl, nebo ho mohou řešit sami, coby počítačoví odborníci. Doufejme, že s novou optikou znalostí si studenti třeba kriticky povšimnou špatného loga např. nového Kotyzova loga CSA, nebo alespoň že v případě nouze, navštíví stránky www.typo.cz, aby zde hledali inspiraci u profesionálů. Nakonec i jednotný vizuální styl přeneseně jako symbol jednoty obsahu i formy mohou děti vtáhnout i na svůj život, který je také hledáním.

V této práci si studenti vyzkoušeli, že jen práce na počítači nestačí, ale na druhé straně je znalost základních grafických programů nezbytná k finálnímu zpracování kvalitního návrhu.

Logo

Lenka Andělová, A3 (čestné uznání)

Logo GVU Havlíčkův Brod

Miroslav Krajcigr, A3
Logo GVU Havlíčkův Brod

Eva Stillerová, A3


Logo GVU Havlíčkův Brod

 
Logo GVU Havlíčkův Brod

Aneta Doležalová, A3

Mgr. Daniel Koráb
uèitel výtvarné výchovy