Volby do Školské rady GHB

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 03. 2008

Vážení rodiče (zákonní zástupci),

v květnu 2008 končí funkční období člena Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod, který byl zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Byli bychom velmi rádi, kdybyste byli ochotni pracovat ve školské radě a podílet se tím na správě naší školy.Vážení rodiče (zákonní zástupci) nezletilých studentů, vážení zletilí studenti,

v květnu 2008 končí funkční období člena Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod, který byl zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Byli bychom velmi rádi, kdybyste byli ochotni pracovat ve školské radě a podílet se tím na správě naší školy.

Pokud máte zájem o členství ve školské radě nebo víte o vhodném kandidátu, je třeba podat kandidaturu, a to písemnou formu na adresu školy, popřípadě osobně (nebo zastoupeni jinou osobou) v kanceláři školy, nejpozději však do středy 9. 4. 2008 do 16:00 hodin. Součástí kandidatury je prohlášení navrhovaného kandidáta o tom, že s kandidaturou souhlasí. Formulář pro kandidaturu včetně prohlášení najdete na webových stránkách školy (www.ghb.cz).

Volby do školské rady se uskuteční ve středu 16. 4. 2008 od 15:30 do 18:30 hodin v budově gymnázia. V tento den budou také probíhat schůzky rodičů, a to od 16:00 hodin.

V Havlíčkově Brodě 19. 3. 2008

Mgr. Romana Suchá,
předsedkyně ŠR GHB
Mgr. Milan Novák,
ředitel školy

Návrh kandidáta do Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod

Volební řád pro volby do Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod 16. 4. 2008