Třídní schůzky

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 03. 2011

Ve středu dne 13. 04. 2011 proběhnou plánované konzultace o prospěchu žáků ve 3. čtvrtletí. Současně zveme i členy Rady Spolku rodičů ("třídní důvěrníky") na tradiční jednání.Ve středu dne 13. dubna 2011 proběhnou tradiční konzultace o prospěchu žáků ve 3. čtvrtletí. Současně zveme i členy Rady Spolku rodičů, tzv. třídní důvěrníky, na tradiční jednání od 15 hod., tentokrát proběhne v posluchárně chemie - č. 113 (v těchto dnech obdržíte pozvánky od svých dětí).

Začátek samotných třídních schůzek je stanoven na 16 hod., kdy se sejdou rodiče s třídními učiteli a důvěníky v jednotlivých kmenových třídách, poté budou až do 18 hod. následovat individuální konzultace s vyučujícími. V septimách a 3. ročníku budou zástupci vedení školy tradičně informovat o novém modelu maturitních zkoušek (viz též www.novamaturita.cz a naše stránky). K dalším zásadním tématům budou patřit volitelné a profilační předměty (hlavně sexty, septimy, 2., 3. a sekunda) a třídní výlety. 

Vážení rodiče, těšíme se na vaši účast!