Vzdělávání našich učitelů v zahraničí

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 11. 02. 2008

Aby mohla na Gymnáziu Havlíčkův Brod probíhat výuka v co možná nejvyšší kvalitě, je nutné investovat do dalšího vzdělávání pedagogů a vyhledávat tak ty nejlepší a nejvhodnější kurzy z nabídky českých vzdělávacích společností. Existuje však i jistá šance účastnit se seminářů, stáží a konferencí v zahraničí - tato možnost je na GHB již od roku 2006 realitou.Aby mohla na Gymnáziu Havlíčkův Brod probíhat výuka v co možná nejvyšší kvalitě, je nutné investovat do dalšího vzdělávání pedagogů a vyhledávat tak ty nejlepší a nejvhodnější kurzy z nabídky českých vzdělávacích společností. Existuje však i jistá šance účastnit se seminářů, stáží a konferencí v zahraničí - tato možnost je na GHB již od roku 2006 realitou.

Je pochopitelné, že zahraniční vzdělávání je velmi finančně náročné, jen tak pro představu - týdenní stáž jednoho učitele v zahraničí (s leteckou dopravou) odpovídá zhruba částce, kterou zaplatí škola za vzdělávání všech učitelů za celý rok v ČR (bez cestovních náhrad). Toto srovnání však není zcela objektivní, neboť mnoho tuzemských seminářů je výrazně dotováno, např. penězi z Evropského sociálního fondu.

Jedinou možností vycestovat za vzděláváním do zahraničí je tedy získat individuální grant; pokud se to někomu podaří, je to nejen úspěch školy, ale hlavně úspěch učitele samotného.

V letošním roce se budou vzdělávat v zahraničí Mgr. Václav Vydlák a Mgr. Zuzana Šimůnková. Prvně jmenovaný absolvuje v termínu 01.03. - 09.03. 2008 tzv. Český učitelský týden ve výzkumném středisku CERN, které leží nedaleko Ženevy (Švýcarsko). Vedoucím kurzu je RNDr. Jiří Dolejší, CSc. z Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Absolventi stáže budou po jejím absolvování v kraji Vysočina předávat svým kolegům fyzikářům formou seminářů poznatky, které načerpali. Stáž je spolufinancována z prostředků kraje Vysočina.

V červnu 2008 absolvuje Mgr. Zuzana Šimůnková pětidenní Studijní návštěvu (Study visit) ve městě Blackpool ve Velké Británii. V rámci ní bude pracovat v desetičlenném mezinárodním týmu, který zpracuje téma Využití ICT ke zlepšení výuky. Bude tak jedním ze čtyřiceti českých odborníků z oblasti vzdělávání, kteří v roce 2008 uspěli ve výběrovém řízení Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, a kteří se v různých zemích Evropy zapojí do práce mezinárodních týmů.

A teï krátce do minulosti... V roce 2006 zastupoval GHB na mezinárodním konferenci pedagogů a odborníků z oblasti školství (ministerstva, inspekce, vzdělávací agentury) Mgr. Milan Novák, tento projekt s názvem ARION se konal v lotyšském městě Malpils. V Lotyšsku, tentokrát však v Rize, proběhla také za účasti GHB v rámci projektu Comenius předpřípravná schůzka, díky níž započala naše současná spolupráce se Savonlinnan Lyseo Lukio z Finska (2007-2009).

Konference v Malpils, Lotyšsko

učitelé z Polska, Švédska, Rakouska, Německa, Bulharska, Litvy, Francie a GHB před Odbornou školou, Malpils, Lotyšsko, září 2006