Zlatý Ámos - postup do semifinále

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Různé, Vydáno dne: 18. 02. 2008

V pondělí 18. února se uskutečnilo v Jihlavě regionální kolo soutěže Zlatý Ámos. Studenti dali do prezentace svého nominovaného naprosto vše: Hynek Bouchal zvítězil a postupuje do semifinále. Gratulujeme jak panu Bouchalovi, tak jeho věrnému týmu!!!   nově videoV pondělí 18. února se uskutečnilo v Jihlavě regionální kolo soutěže Zlatý Ámos, záštity se ujal mj. i hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil. Studenti dali do prezentace svého nominovaného naprosto vše: Hynek Bouchal zvítězil a postupuje do semifinále. Gratulujeme jak panu Bouchalovi, tak jeho "věrným"!!! Ten na jejich adresu bezprostředně po vyhlášení vítězem poznamenal:"Jsem z toho opravdu velmi překvapený, ale všechno je to jen a jen zásluha mých studentů. Byli skvělí..."  další článek zde , nově video

15. ročník soutěže tak bude pokračovat formou SEMIFINÁLE, které se uskuteční dne 12.3. 2008. Do něj postupuje 12 - 15 nominovaných pedagogů na základě rozhodnutí poroty z regionálních kol, smyslem semifinále je vybrat 6 finalistů. O postupu rozhodne porota na základě testu a pohovoru s nominovaným kandidátem. Semifinále je na rozdíl od regionálního kola bez účasti veřejnosti a žáků či studentů. 

Učitelé si také připraví vlastní krátkou prezentaci, může být za pomoci počítače, internetu a dataprojektoru, ale také např. hudebního nástroje atd. Na semifinále je rezervován celý den, dopoledne bývá pracovní a odpoledne pak proběhne slavnostní předání pamětních listů a vyhlášení výsledků semifinále. Nechybí samozřejmě ani malé pohoštění! Na tuto část jsou obvykle zváni i ministr školství, mládeže a tělovýchovy a další pracovníci ministerstva.

Čili ještě jednou: Semifinále se uskuteční 12. března 2008 v Praze, v zrcadlových sálech MŠMT ČR, Karmelitská 8, Praha 1, záštitu převzalo Hlavní město Praha a jeho primátor Pavel Bém. 

A komu bude celá Vysočina držet palce? No přece PhDr. Hynku Bouchalovi, PhD. z Gymnázia Havlíčkův Brod.

Hynek Bouchal na letišti
                Hynek Bouchal doprovází své studenty k letadlu do Helsinek