Týmová soutěž pro nižší gymnázium

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 31. 01. 2008

Chcete se zapojit se svým 4-členným týmem? Jedná se o televizně-internetový soutěžní pořad Případy detektiva Packala, který je určen především dětem ve věku 12 až 15 let. Do televizní soutěže je však nutné se nominovat, a to jde pouze Velkou hrou gangů ve „Škole za školou“.

Chcete se zapojit se svým 4-členným týmem? Jedná se o moderní televizně-internetový soutěžní pořad Případy detektiva Packala, který je určen především dětem ve věku 12 až 15 let. Do televizní soutěže je však nutné se nominovat, a to jde pouze Velkou hrou gangů ve „Škole za školou“. Podrobnější informace o soutěži naleznete na adrese www.packal.cz.

Výhody pro soutěžící:

- prestiž (televizní finále, kde můžete reprezentovat naši školu; škola může soutěžit i opakovaně)

- propojení e-learningového portálu Škola za školou a jeho Hry gangů s televizní soutěží Případy detektiva Packala

- propojení učení, internetu, zábavy a televize- možnost připojení na portál www.zaskolou.cz, a to v období od 1.1.2008 do 29.2.2008 v době od 7:30 do 18:00 po celý týden

Časový harmonogram pro školu:

- televizní pořad běží na ČT1 od soboty 5.1. (od 9:45 hod), každou sobotu se vysílá nový díl 

Základní informace o soutěži „Případy detektiva Packala“

Jedná se o nový moderní soutěžní pořad pro mládež se vzdělávacími aspekty. Od některých stávajících pořadů se odlišuje tím, že se zaměřuje na rozvíjení kompetencí a dovedností, které jsou prosazovány v rámci probíhající reformy českého školství, a rozvíjí schopnosti využitelné v každodenním životě dnešního člověka. Odehrává se v zajímavých exteriérech a interiérech (nejedná se tedy o studiový pořad), není zaměřen na bezcílné prokazování nabytých encyklopedických znalostí. Ačkoli vytváří svébytné prostředí, není obvyklou „umělou soutěží“.

Soutěžící týmy v rámci pořadu zábavnou a napínavou formou testují a rozvíjejí schopnost práce a kooperace v týmu, komunikaci, orientaci v terénu, smysluplné a uvědomělé využívání moderních komunikačních technologií, schopnost zdravého úsudku, dedukce, analýzy; pořad rozvíjí logické uvažování, paměť, testuje fyzickou zdatnost soutěžících a další schopnosti.

Soutěž je určena pro čtyřčlenné smíšené týmy (minimálně jeden hoch či jedna dívka) ve věku 12 až 15 let. Soutěž se odehrává v exteriérech a interiérech zajímavých míst České republiky, která nejsou obecně příliš známa (ačkoli pozornost jistě zasluhují), popřípadě pořad nabízí možnost nahlédnout netradičním způsobem do zákulisí míst známých a objevuje je tak v nové perspektivě.Konkrétně se jedná o prostředí zajímavých průmyslových objektů (opuštěné doly, staré vodárny, továrny, letiště, meteorologické stanice), o místa zajímavá svou historií (nepříliš známé hrady, zámky, zříceniny), místa známá přírodním bohatstvím (parky, lesy, skalní útvary, vodní díla, rezervace) či místa každodenní, vždy však svým způsobem specifická (zákulisí divadel, depositáře muzeí, sklady a výrobny zajímavých podniků, netradiční sportoviště, zábavní areály…) anebo lokality, kde se jednotlivé charakteristiky prolínají (skanzeny apod.).

Zapojení do soutěže:

Je třeba zapojit se individuálně, tedy získat si potřebné informace na www.packal.cz . Zapojení do samotné soutěže pak probíhá na e-learningovém portálu www.zaskolou.cz , kam se díky Návodu pro registraci (na nástěnce ve škole) přihlásíte. Případné informace obdržíte i u pana Milana Nováka.