Budoucnost známkování na internetu

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 01. 2008

Přesně před rokem, na začátku druhého pololetí školního roku 2006/2007, jsme spustili "známkování přes internet". Učitelé v sedmi třídách (primy, sekundy, tercie a 1. ročník) zadávali průběžné známky studentů do webové aplikace a rodiče tak mohli sledovat známky svých dětí přes internet. Nová služba se setkala s velkým (a ne vždy kladným) ohlasem.

Přesně před rokem, na začátku druhého pololetí školního roku 2006/2007, jsme spustili "známkování přes internet". Učitelé v sedmi třídách (primy, sekundy, tercie a 1. ročník) zadávali průběžné známky studentů do webové aplikace a rodiče tak mohli sledovat známky svých dětí přes internet. Současně jsme zavedli na nižším stupni osmiletého studia studijní průkazy, které slouží k zápisu známek, různých sdělení a k omlouvání absence žáků.

Vedení školy vyhodnotilo fungování tohoto systému za uplynulých 12 měsíců a od začátku druhého pololetí školního roku 2007/2008 dojde k následujícím změnám:

1) Internetovou průběžnou klasifikaci budou mít studenti kvint, sext, 1. a 2. ročníku

2) Internetová aplikace iskola.cz bude nahrazena jiným systémem

Věříme, že tyto změny přinesou klady v podobě lepší informovanosti rodičů a zlepšení komunikace mezi školou a rodiči.