Program dne otevřených dveří GHB

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 11. 2007

Ve středu 28. 11. 2007 se koná na našem gymnáziu den otevřených dveří. Srdečně zveme všechny zájemce a doporučujeme navštívit během prohlídky akce popsané v následujícím článku.Ve středu 28. 11. 2007 se koná na našem gymnáziu den otevřených dveří. Srdečně zveme všechny zájemce a doporučujeme navštívit během prohlídky tyto akce a prezentace jednotlivých předmětů:

VÝUKA

12.45 - 14.15 Laboratorní cvičení z biologie, 1.ročník (biologická laboratoř, vyučuje Vlková)
12.55 - 13.40 Konverzace v anglickém jazyce, septima A, B, 3. ročník (jazyková učebna 1, vyučuje Tesařová)
Fyzika, sekunda B (posluchárna fyziky, vyučuje Vydlák)
Informatika a výp. technika, septima A, B, 3. ročník (učebna výp. techniky, vyučuje Kocman)
13.00 - 13.45 Konverzace ve francouzském jazyce (jazyková učebna 2, vyučuje Svobodová)
Latinský jazyk (učebna kvinty A, vyučuje Kašíková)
13.00 - 14.30 Společenskovědní seminář, oktávy, 4.ročník (učebna A6, vyučuje Bouchal)
13.00 - 14.45 Příprava na biologickou olympiádu (posluchárna biologie, vyučuje Jezlová)
13.00 - 15.00 Florbal (velká tělocvična, vyučuje Prchal)
14.45 - 15.30 Laboratorní cvičení z fyziky, kvarta B (fyzikální laboratoř, vyučuje Vydlák)

HUDEBNÍ PRODUKCE

12.45 - 14.45 Zkouška pěveckého sboru (učebna hudební výchovy 1, vyučuje Hamaričová)
14.00 - 14.20 studentská rocková kapela ZKAŽENÝ VEJCE (atelier výtvarné výchovy)
15.00 - 15.20 studentská rocková kapela ZKAŽENÝ VEJCE (atelier výtvarné výchovy)
16.00 - 16.20 studentská rocková kapela ZKAŽENÝ VEJCE (atelier výtvarné výchovy)

OSTATNÍ

13.30, 14.30
15.30, 16.30
Informace ředitele školy Mgr. Milana Nováka o studiu (sborovna)
od 14.00 Informace o studiu ve Skotsku (jazyková učebna 1, Trnková)
13.00 - 17.00 Strukturální malba - inspirace obrazy Mikuláše Medka, kvarta A (atelier výtvarné výchovy, vyučuje Koráb)
Promítání videa ze sportovního kurzu (malá tělocvična, Richter)

Mgr. Michaela Kostková