Třídní schůzky dne 21. 11. 2007

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 11. 2007

Vážení rodiče, vážení studenti, učitelé gymnázia si Vás dovolují pozvat dne 21. 11. 2007 od 16 hod na konzultace spojené s hodnocením 1. čtvrtletí školního roku 2007/2008.Vážení rodiče, vážení studenti,

učitelé gymnázia si Vás dovolují pozvat dne 21. 11. 2007 od 16 hod na konzultace spojené s hodnocením 1. čtvrtletí školního roku 2007/2008.

Součástí programu bude setkání s třídními učiteli a třídními důvěrníky v kmenových třídách (16 hod), kde se dozvíte veškeré organizační záležitosti (kurzy, exkurze, výběrové exkurze, zahraniční pobyty, projekty, třídní výlety), získáte komplexní informace o klasifikaci a též informace ze Spolku rodičů a přátel Gymnázia Havlíčkův Brod o. s., poté pak budou probíhat konzultace s jednotlivými vyučujícími.

Po celou dobu je možné řešit své záležitosti i se zástupkyní ředitele školy a výchovnou poradkyní Mgr. Danuší Vejrovou (dv. č. 210), zástupcem ředitele školy Mgr. Jiřím Rojkou (dv. č. 204) a ředitelem školy Mgr. Milanem Novákem (dv. č. 203), případné schůzky je možné si předem domluvit.