Den otevřených dveří

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 11. 2007

Učitelé a studenti Gymnázia Havlíčkův Brod zvou veřejnost na návštěvu školy v rámci tradičního Dne otevřených dveří, a to ve středu 28.11. 2007 v době od 13 do 17 hodin. Hlavně žáci 5. tříd (stále otevíráme 2 primy) a žáci 9. tříd základních škol (otevíráme 1 třídu a doplňujeme dvě kvinty) se společně se svými rodiči mohou přesvědčit o kvalitě a atraktivitě námi nabízených studijních programů.Ve středu 28.11. 2007 v době od 13 do 17 hodin si tedy rozhodně udělejte dostatek času na návštěvu našeho gymnázia! Během odpoledne si prohlédnete školu včetně laboratoří, odborných učeben, knihovny, ateliéru, počítačových učeben, tělocvičen, posilovny, hřiště, teras a bufetu, získáte ty nejpodrobnější informace o přijímacím řízení, realizovaných a připravovaných projektech, pestré zahraniční spolupráci.

Abyste se mohli přesvědčit, že je naše škola pro Vás opravdu tou nejlepší volbou:

- navštivte výuku, kterou jsme právě pro Vás přesunuli do odpoledních hodin

- navštivte prezentace projektů, které Vám přiblíží z velké části samotní studenti

- diskutujte se studenty a učiteli přítomnými ve škole

- ptejte se ředitele školy ve sborovně v 13.30, 14.00, 15.30 a 16.30 hod

- ptejte se na Školní vzdělávací program a výchovně-vzdělávací strategie, které uplatňujeme v osmiletém studiu v primách - kvartách (6. - 9. ročník ZŠ)

 

Těšíme se na Vaši návštěvu i dotazy,

učitelé a studenti GHB