Maturitní zkoušky 2006/2007

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 31. 10. 2007Ve školním roce 2006/2007 složilo na naší škole maturitní zkoušky 21 studentů oktávy A a 24 studentů oktávy B osmiletého studia a 29 studentů 4. ročníku čtyřletého studia.


  Písemná maturitní zkouška z českého jazyka
Z témat navržených předmětovou komisí českého jazyka vybere ředitel školy v den konání zkoušky čtyři témata, ze kterých si studenti mohou zvolit libovolné.

Témata písemné zkoušky:

1. "Máme-li díky moderním technikám blíže k celému světu, neměli bychom mít daleko jeden k druhému"
Václav Klaus
(Úvaha, příběh, nebo novinový článek o lásce, přátelství, ohleduplnosti, ale i o sobectví a bezohlednosti v naší společnosti)

2. "Vypravuj mi něco ..."
(Pohádka pro mladšího sourozence)

3. "Nenadávej na zrcadlo, máš-li hubu křivou"
N. V. Gogol
(Autoportrét s prvky kritiky)

4. Taková normální rodinka
(Volný slohový útvar)


  Ústní maturitní zkoušky
Každý student absolvuje ústní komisionální zkoušku z českého jazyka, z cizího jazyka (AJ, NJ, FJ) a ze dvou dalších předmětů, které má možnost si zvolit. Pro přípravu na maturitní zkoušky mají studenti k dispozici ke každému předmětu maturitní okruhy. Tyto vymezují maximální oblast daného předmětu, ze které se pak stanoví maturitní otázky. Znění maturitních otázek se nezveřejňuje.

  Výsledky maturitních zkoušek ve šk. roce 2006/2007

Oktáva A
Počet maturantů 21
Prospěl s vyznamenáním 15
Prospěl 6

Oktáva B
Počet maturantů 24
Prospěl s vyznamenáním 14
Prospěl 10

4. ročník
Počet maturantů 29
Prospěl s vyznamenáním 14
Prospěl 15

Úspěšnost našich absolventů z let 1998 až 2007 při přijímání na vysoké školy a pomaturitní studium