Seminář pro studenty se zájmem o práci s mládeží

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 10. 2007

Odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s Občanským sdružením Hodina H Vás srdečně zvou na seminář s názvem Neformální interkulturní Vzdělávání. Seminář je zdarma a je určen nejen pedagogům, ale i mladým lidem se zájmem o práci s mládeží a dětmi na neformální úrovni.Odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s Občanským sdružením Hodina H Vás srdečně zvou na seminář s názvem Neformální interkulturní Vzdělávání. Seminář je zdarma a je určen nejen pedagogům, ale i mladým lidem se zájmem o práci s mládeží a dětmi na neformální úrovni.

Termín: 2. – 4. 11. 2007

Zaměření: Seminář je zaměřen na teorii i praxi neformálního a interkulturního vzdělávání. Účastníci se seznámí s metodami, jak vzdělávat a vychovávat mladé lidi neformální cestou a prostřednictvím poznávání cizích kultur především v rámci evropských vzdělávacích programů,  a naučí se využívat metody v praxi. Jedním z témat semináře bude i  certifikát Youthpass (Pas mládeže), který vypovídá o nabytých klíčových kompetencích v rámci neformálního vzdělávání v programu Mládež v akci.

Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, pedagogičtí pracovníci, vedoucí mládežnických skupin - všichni, kteří mohou při své práci využít neformální a interkulturní vzdělávání. 

Místo konání: Pelhřimov, Sporthotel  (http://sporthotel.pelhrim.cz), ubytování bude zajištěno ve 3 – 4 lůžkových pokojích. 

Časový harmonogram: Začínáme v pátek v  18.00 večeří a ukončení proběhne v neděli ve 13.00 obědem. 

Přihlášky: Do 23. 10. 2007 je nutné poslat závaznou přihlášku na přiloženém formuláři. Jakmile nám přijde přihláška, budeme vás kontaktovat a pošleme vám podrobný program semináře. Počet míst je omezen na 25 účastníků, přednost bude dána dříve přihlášeným zájemcům. Na GHB jsou přihlášky k dostání na sekretariátu školy. Lektor: Iva Havlíčková  

Kontaktní osoba (další informace a příjem přihlášek):Klára Sotonová, sotonova.k@kr-vysocina.cz, tel. 564602842 

SEMINÁŘ JE ZDARMA! těšíme se na vás! (ubytování, stravu po celou dobu a program hradíme, dopravu si každý účastník zajistí sám)