Rozjezd nového školního roku

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 08. 2008

V pondělí 01. 09. 2008 se opět roztáčejí kola nového školního roku, kdy se v kmenových učebnách v 8.10 hod setkají třídy se svými třídními učiteli.V pondělí 01. 09. 2008 se opět roztáčejí kola nového školního roku, kdy se v kmenových učebnách v 8.10 hod setkají třídy se svými třídními učiteli. Noví studenti najdou své třídy takto: A1 v uč. 301, B1 v uč. 316 a 1. třída v uč. 317. Ztratit by se však mohli i ti stávající, neboť došlo u několika tříd z provozních důvodů k přesunu: B5 bude v uč. 209, A8 v uč. 104, B8 v uč. 106 a 2. třída v uč. 213. Nově byl nastavem i kód u vstupních dveří do šaten, do školy se ale samozřejmě bez problémů dostanete (pokud ovšem nepřijdete pozdě).

Všichni studenti v pondělí obdrží nejnutnější informace o šk. roce 2008/2009, výuka tak bude probíhat do cca. 9 hod. Úterý 02. 09. 2008 bude již organizováno dle rozvrhu, výuka skončí v 11.50 hod, od středy se pak bude vyučovat v celém rozsahu.

Tento harmonogram se však netýká nových primánků. Podle nového školního vzdělávacího programu absolvují tzv. Prima týden, s jehož programem vás stručně seznámíme zde.